Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Výstava v muzeu Patton Memorial Pilsen…

Výstava v muzeu Patton Memorial Pilsen mapuje vztah T. G. Masaryka k československé armádě

Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk a Československá armáda je název výstavy, která zahájila svoji pouť vernisáží v Plzni v muzeu Patton Memorial Pilsen ve středu 28. listopadu 2012. Iniciátorem putovní výstavy, která je věnována vztahu prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka k armádě a jeho vizi, jaká by naše armáda měla být, je obec legionářská, autorem pak vojenský historik a publicista Pavel Jaroslav Kuthan.

Zahájení výstavy se za Československou obec legionářskou zúčastnil její místopředseda plukovník Jindřich Sitta, za město Plzeň primátor Martin Baxa.

„Tomáš G. Masaryk, hlavní představitel československého zahraničního odboje působil diplomaticky v zahraničí na podporu rozbití Rakouska – Uherska a vzniku samostatného Československa za pomoci svých spolupracovníků, zejména E. Beneše a M. R. Štefánika. Jeho diplomatickému úsilí dodaly váhu však především až existence a úspěchy československého zahraničního vojska (československých legií), zejména sboru v Rusku. Z humanisty nevojáka, filozofa pevných mravních zásad se stal vůdce ozbrojeného boje za samostatnost, kdy k této roli prokázal tehdy pro mnohé překvapivě své velké nadání.  Masaryk velkou měrou ovlivňoval vývoj a výstavbu nové armády mladého státu, protože si uvědomoval, že základní principy, mají-li fungovat, je potřeba nastavovat a vyžadovat již od samého počátku,“ píše se na jednom z panelů výstavy, která potrvá do 28. února 2013.

Fotogalerie

Zveřejněno: 28. 11. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni