Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Vyplněním dotazníku mohou Plzeňané přispět k…

Vyplněním dotazníku mohou Plzeňané přispět k rozvoji města

Ilustrační obrázek

Svým názorem se Plzeňané mohou zapojit do přípravy nové strategie města. Zde mohou zcela anonymně vyplnit krátký dotazník, čímž přispějí k vytvoření nového strategického plánu rozvoje města, jehož přípravu zahájí na podzim Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Plán se stane základním dokumentem vyjadřujícím, kam by se měla Plzeň v dalších letech vyvíjet. Dotazník, jenž nabízí kromě nabídky z připravených odpovědí také prostor pro osobní názory a zkušenosti, je možné vyplnit do 18. září i v papírové podobě. Je k dispozici na podatelně plzeňské radnice nebo na úřadech jednotlivých městských obvodů.

„Výstupy z průzkumu se stanou podkladem pro návrhovou část dokumentu, do jehož finálního zpracování bude veřejnost samozřejmě také zapojena. Strategický plán v budoucnu zcela nahradí současný Program rozvoje města Plzně, který je jedním ze základních podkladů pro rozhodování o rozvoji města a rovněž pro sestavování městského rozpočtu,“ vysvětlila ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

„Dotazníkové šetření je anonymní a vyplnění šestnácti otázek zabere maximálně deset minut,“ doplnila Eva Velebná Brejchová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, která má přípravu strategického plánu na starosti.

Občané mohou své názory vyjádřit v několika oblastech, například k dopravě, občanské vybavenosti, bydlení a obyvatelstvu, technické infrastruktuře, územnímu rozvoji, životnímu prostředí, hospodářskému rozvoji a podnikatelskému prostředí i k cestovnímu ruchu a propagaci města. Na všechny důležité oblasti rozvoje města se nový strategický plán zaměří.

Zveřejněno: 31. 8. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni