Úvod O městě Aktuality Aktuality z města V rámci jednoletých dotačních programů…

V rámci jednoletých dotačních programů rozdělí město mezi 114 subjektů téměř sedm milionů korun

Jednoletý dotační program „Plzeň – EHMK 2015“ na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2015 vyhlásil Odbor kultury Magistrátu města Plzně na základě usnesení městské rady. Na rok 2015 byly pro tento dotační program v oblasti kultury schváleny finanční prostředky ve výši jednoho milionu korun. Uzávěrka přijímání žádostí byla stanovena na 22. září 2014. K tomuto datu přijal odbor kultury celkem 30 žádostí. Dvě z nich byly z důvodu nedodržení podmínek vyřazeny. Přijaté žádosti byly radou jmenované komisi předloženy k projednání. Posuzovala 28 žádostí v celkové výši 3 075 333 korun.  Komise na základě hlasování o jednotlivých žádostech doporučila k podpoře celkem 25 žádostí v celkové výši jeden milion korun.

Další jednoletý dotační program „Plzeň – EHMK 2015“ na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2015 vyhlásil Odbor kultury Magistrátu města Plzně rovněž na základě usnesení městské rady. K 22. září 2014, kdy byla stanovena uzávěrka, přijal celkem 145 žádostí, z nichž 12 bylo z důvodu nedodržení podmínek vyřazeno. Komise posuzovala celkem 133 žádostí v celkové výši 17 882 275 korun.

Na základě hlasování o jednotlivých projektech doporučila komise k podpoře celkem 89 žádostí v celkové výši 5 950 000 korun. Některé z nich musí ještě schválit zastupitelé města.

Zveřejněno: 15. 1. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni