Úvod O městě Aktuality Aktuality z města V Plzni se realizuje řada dopravních…

V Plzni se realizuje řada dopravních projektů, přidají se další

Řadu větších dopravních projektů realizují aktuálně na území západočeské metropole stát, kraj i město Plzeň, přičemž během měsíce září budou zahájeny další stavby, například v Samaritské ulici či v centru na křižovatce v sadech Pětatřicátníků. Investiční akce ovlivňují dopravu, motoristé musí počítat s omezeními. Město Plzeň se snaží všechny stavby koordinovat, a maximálně tak eliminovat komplikace. Aktuálně město vyzývá řidiče k respektování základních pravidel silničního provozu, neboť například zastavování vozů v zálivech městské hromadné dopravy či nedodržování takzvaného ZIP řazení výrazně zhoršuje provoz ve městě.

Ilustrační foto (most gen. Pattona)

Ilustrační foto

„V posledním období bylo realizováno 12 větších staveb, z nichž některé stále ještě probíhají, týkají se například horkovodu v Husově ulici nebo rekonstrukce napájení trolejbusové trati ve Štefánkově ulici v Černicích a další,“ uvedl Václav Lacyk, jenž má na starost koordinaci dopravních staveb na území města a je součástí skupiny odborníků, která za tímto účelem vznikla a má za cíl navrhovat efektivní objízdné trasy.

Řadu staveb se již podařilo ukončit o prázdninách, přičemž se povedlo dodržet všechny termíny. „Ukončena byla například obnova vodovodu a přípojek v Klatovské ulici, povrchová úprava vozovky v Klatovské v úseku Americká – Divadelní, vyměněna byla srdcovková část výhybky na křížení v sadech Pětatřicátníků, před pár dny byla dokončena oprava tramvajové trati Slovanská ulice – Mikulášské náměstí, podařilo se také zprůjezdnit Štefánikovu ulici, jež bude kompletně dokončena do 31. října. Do 30. září počítáme s dokončením horkovodu v Husově ulici, do 30. listopadu bude zprůjezdněna silnice I/26, na níž se na Rokycanské opravují mosty,“ připomněl Václav Lacyk. Aktuálně probíhají práce také v režii Správy železniční dopravní cesty, tedy akce nazvaná Modernizace trati Rokycany – Plzeň s předpokladem dokončení v srpnu 2018 a akce nazvaná Uzel Plzeň 1. stavba – přestavba pražského zhlaví s předpokladem dokončení v dubnu 2017.

K dopravním omezením v Plzni přispívají i akce zahájené během září, kdy zejména v oblasti Košutka aktuálně ovlivňují automobilovou dopravu tři velké investiční dopravní projekty. Omezení souvisí s třetí etapou rekonstrukce tramvajové trati v Gerské ulici v úseku od zastávky Severka až po točnu na končené tramvaje linky číslo 4, dále s opravou Studentské ulice a menší nepříjemnost obyvatelům lokality způsobí také úprava přechodu přes Gerskou ulici na konečné linky číslo 4, která by měla začít v termínu po 15. září.

„K dalším akcím, které v nejbližších dnech zasáhnou do dopravy v Plzni, patří výměna části výhybky u tramvajové trati na výjezdu z Palackého náměstí do křižovatky u pošty. Stavba začíná dnes 14. září a vyžádá si uzavření levého jízdního pruhu pro odbočení vlevo ve směru Skvrňany – Lochotín. V případě, že to aktuální stavební práce dovolí, bude jízdní pruh uzavírán pouze v pracovní době. Dále by 19. září měly odstartovat stavební práce v Samaritské ulici, kde je v plánu obnova vozovky, sanace krajnice, termín dokončení byl stanoven na 2. října 2016,“ přiblížil Václav Lacyk.

Dopravu ovlivňuje dále také nedávno zahájená rekonstrukce Letkovské ulice v Plzni – Božkově, jež zahrne 700 metrů dlouhý úsek před mostem přes Úslavu na Božkovském náměstí až po konec města. Součástí bude výstavba chodníků, demolice a oprava opěrné zdi, úprava místních komunikací Okružní, Kristinovské, K Bukové, Obytné zóny I. a II., rekonstrukce vodovodu, přeložka kanalizace, uliční vpusti, úprava veřejného osvětlení a další. „Aktuálně je zahájena první etapa výstavby, a to úsek v Letkovské od začátku úprav po křižovatku s ulicí K Hrádku, jde o částečnou uzavírku řízenou přenosným semaforem,“ doplnil koordinátor. Kompletní rekonstrukce bude dokončena v září 2017.

Všechny uvedené projekty ovlivňují plynulost dopravy v západočeské metropoli. V souvislosti s tím město apeluje na řidiče, aby se vyvarovali jednání, jež negativně ovlivňuje provoz. Jedná se zejména o zastavování vozidel v zálivech městské hromadné dopravy, kdy vozidlo zablokuje možnost vjezdu trolejbusu či autobusu na zastávku. Ke zhoršování situace přispívá i nedodržování vodorovné dopravní značky Žluté zkřížení čáry, která vyznačuje zejména v křižovatkách plochu, na niž řidič nesmí vjet a zůstat stát, a negativní vliv má také nedodržování střídavého řazení neboli takzvané ZIP pravidlo, které blokuje plynulou jízdu vozidel při souběhů dvou pruhů do jednoho.

Při navrhování efektivních objízdných tras vychází město z takzvaného SUPERDIA neboli návrhu dopravně inženýrských opatření. Klíčový podklad obsahuje informace ke všem připravovaným stavbám na území města, době jejich realizace, zahrnuje investiční plány všech veřejných investorů, tedy především státu, Plzeňského kraje, ale také městského odboru investic, Vodárny Plzeň a Správy veřejného statku města Plzně.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 14. 9. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni