Úvod O městě Aktuality Aktuality z města V Plzni pokračují větší dopravní stavby, v…

V Plzni pokračují větší dopravní stavby, v novém roce se přidají dvě zcela zásadní

Několik větších staveb, jež v současné době ovlivňují dopravu v Plzni, bude pokračovat i v roce 2017. Jedná se o opravu Studentské ulice, o úpravy spojené s rekonstruovanou tramvajovou tratí v Gerské ulici a o opravu vázanou na Letkovskou ulici. Nově se však k těmto projektům přidají dvě zcela klíčové stavby zasahující do dopravy, a sice oprava mostu Generála Pattona a rekonstrukce mostů u hlavního vlakového nádraží.

Zdroj animace: YouTube CTECH s.r.o. (obsah videa slouží pouze pro ilustraci postupu rekonstrukce a uvedené termíny jsou orientační)

„I v příštím roce bude pokračovat oprava Studentské ulice, silnice I. třídy v úseku Plaská – Gerská. Opatření, jež je tam dnes, potrvá do konce března 2017, pro řidiče se tedy nic měnit nebude. Znamená to, že se v místě jezdí a bude do konce března jezdit pouze jednou polovinou komunikace a je a bude uzavřen vjezd do Komenského ulice,“ přiblížil Václav Lacyk, jenž má na starost koordinaci dopravních staveb na území města a je součástí skupiny odborníků, která za tímto účelem vznikla a má za cíl navrhovat efektivní objízdné trasy. Na zimní období, tedy leden a únor, je pro stavbu stanovena technologická přestávka, pracovat se začne ve chvíli, kdy to dovolí počasí. Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic České republiky a oprava za téměř 30 milionů korun bez DPH zahrnuje výměnu konstrukčních vrstev vozovky, zajištění odvodnění, opravu kanalizace, výměnu obrub, úpravu zastávkových zálivů, přilehlých zelených pásů a chodníků.

Na území města pokračuje také III. etapa rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská, konkrétně v Gerské ulici. Tam již byla obnovena tramvajová doprava, co se týká motoristů, ti zatím jezdí dvěma pruhy do města a dvěma pruhy z města. „Pokud to počasí dovolí, začne se na obou úsecích připravovat budování parkovacích stání. I v případě této stavby je v lednu a únoru stanovena technologická přestávka,“ uvedl Václav Lacyk. Rekonstrukce se týká úseku od zastávky Severka přes křižovatky Studentská, Kralovická, Manětínská až po točnu na konečné tramvaje linky číslo 4. Investorem akce za 65 milionů korun bez DPH je město Plzeň.

Dopravu v Plzni ovlivňuje dále rekonstrukce Letkovské ulice v Božkově. Aktuálně běží první etapa výstavby, a to po křižovatku s ulicí K Hrádku. Na začátku roku bude ulice K Hrádku zcela uzavřena. „Jezdí se po ní z Božkova k obchodnímu centru Tesco. Projíždět ze Slovan k Tesco nebo do Červeného Hrádku nebude možné, uzavírka začne 9. ledna a potrvá do 15. března. Řidiči, kteří tuto komunikaci využívají, budou muset jezdit přes Doubravku,“ doplnil Václav Lacyk. Investorem akce III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice, Plzeň - Božkov je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

Mezi zcela nové stavby, které zásadně ovlivní dopravu na území Plzně už od prvních měsíců roku 2017, bude patřit takzvaný Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská (odkaz na předchozí článek). Jde o projekt Správy železniční dopravní cesty, zhotovitelem bude firma Metrostav. Zásadním termínem je 23. leden, kdy se uzavře průjezd od obchodního domu Tesco na Slovany v obou směrech. Náhradní trasa povede přes Šumavskou ulici a Lobezskou, tedy po přemostění přes vlakové nádraží. Průchod pod mosty bude uzavřen i pro pěší, lidé budou moci využívat průchod od okresního soudu do nádražní budovy. O detailech bude veřejnost informována podrobně v novém roce. Cílem stavby je modernizace železničních mostů přes ulici Mikulášská, součástí bude i rekonstrukce Mikulášské ulice včetně celého prostoru přednádraží, rekonstruována bude i tramvajová trať.

Železniční mosty u Hlavního vlakového nádraží

Železniční most u Hlavního vlakového nádraží

Další klíčovou stavbou, jež bude zahájena v roce 2017, je oprava mostu Generála Pattona (vizualizace postupu viz video výše), jenž spojuje střed města se Severním Předměstím. V pátek 16. prosince bylo předáno staveniště, byla zahájena administrativní příprava, ke startu stavebních prací by mělo dojít na přelomu března a dubna. Stavební práce se budou provádět při zachování provozu, vždy budou motoristům k dispozici dva pruhy ve směru do města a dva pruhy ve směru z města. Tramvajový provoz bude v některých fázích stavby veden obousměrně po jedné koleji. Akce Ředitelství silnic a dálnic České republiky je stanovena na 24 měsíců od zahájení prací.

Město Plzeň se snaží všechny stavby koordinovat, a maximálně tak eliminovat komplikace. Aktuálně město vyzývá řidiče k respektování základních pravidel silničního provozu, neboť například zastavování vozů v zálivech městské hromadné dopravy či nedodržování takzvaného ZIP řazení výrazně zhoršuje provoz ve městě.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 21. 12. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni