Úvod O městě Aktuality Aktuality z města V Plzni dnes začaly působit nové asistentky…

V Plzni dnes začaly působit nové asistentky prevence kriminality

Plzeň má jako první město v Plzeňském kraji od dnešního dne asistentky prevence kriminality. Budou pracovat v rámci městské policie v součinnosti se strážníky a zejména s mentorem. Placeni jsou z dotace na prevenci kriminality Ministerstva vnitra. Pokud se projekt osvědčí, bude město žádat o finanční podporu i pro příští rok.

„V květnu jsme vyhlásili výběrové řízení na obsazení dvou míst. Celkem se přihlásilo osm uchazečů, před výběrovou komisi se jich dostavilo pouze šest. Nakonec jsme vybrali dvě ženy romského původu, které mají místní znalost a z minulého působení zkušenosti se sociální a terénní prací. Jedna z nich dlouhodobě pracovala v neziskové organizaci Ponton,“ uvádí Aleš Průša, vedoucí odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu.

Obě asistentky budou patřit do stavu městské policie, ale nebudou disponovat pravomocemi strážníka. „Pracovat budou se strážníky a zejména s mentorem, který byl vybrán z řad zaměstnanců městské policie a s asistentkami bude úzce spolupracovat,“ dodává Andrea Gregorová, manažerka projektu prevence kriminality a protidrogový koordinátor. Vykonávat budou například dohled nad dodržováním veřejného pořádku a monitorování prostor zejména v problémových lokalitách a jejich okolí. „Zároveň se budou podílet na zvyšování bezpečí v těchto lokalitách, ale počítáme s nimi také při různých preventivních opatřeních, která jako odbor bezpečnosti a prevence kriminality realizujeme ve spolupráci s městskou a státní policií nebo nestátními neziskovými organizacemi. Další rovinou, kde počítáme s jejich působností, je pomoc školám při řešení záškoláctví,“ upřesňuje Andrea Gregorová.

Dotaci na projekt Asistent prevence kriminality získalo město Plzeň prostřednictvím odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu od Ministerstva vnitra. Jedná se o úspěšný projekt, který ministerstvo realizuje od roku 2009. V současnosti funguje ve 48 městech republiky, v nichž pracuje 148 asistentů.

Podle Andrey Gregorové je projekt v řadě měst úspěšný a přispěl ke zlepšení bezpečnostní situace, zejména k omezení porušování veřejného pořádku a postupným změnám postojů majoritní společnosti k příslušníkům romské menšiny. „Pozitivní je rovněž působení asistentů v sociálně vyloučených lokalitách, kde dochází ke zklidnění problémových situací a zlepšení komunikace mezi obyvateli a samosprávou, potažmo poskytovateli různých sociálních služeb,“ doplňuje Gregorová.

V rámci Plzeňského kraje nebyl doposud projekt realizován. Město Plzeň je tak prvním městem, kde asistentky prevence kriminality do konce roku budou působit.  Pokud se projekt osvědčí, bude město žádat o dotaci i v příštím roce.

Zveřejněno: 14. 7. 2014, Kriegerová Eva

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni