Úvod O městě Aktuality Aktuality z města V oblasti sociálních služeb město pracuje na…

V oblasti sociálních služeb město pracuje na nových strategiích

Fotografie: Odbor sociálních služeb MMP

Fotografie: Odbor sociálních služeb MMP

Naplňování cílů a opatření definovaných Střednědobou rozvojovou koncepcí sociálních služeb, jinak též zvanou Komunitní plán pro období 2008 až 2015, bylo završeno k 31. prosinci loňského roku. Plán byl klíčovým koncepčním dokumentem pro hlavní činnost Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Nově pracovní týmy vytváří za účasti poskytovatelů sociálních služeb a dalších institucí nové dokumenty, takzvané akční plány.

„De facto již rokem 2009 došlo k tomu, že zmíněná koncepce byla pro samosprávní činnost vnímána pouze jako podpůrný materiál a směrodatnými dokumenty pro veškeré aktivity a projekty odboru se staly každoročně sestavované realizační plány společně s bilančními zprávami,“ vysvětlila Eva Herinková, rezortní náměstkyně pro oblast sociálních věcí.

Fotografie: Odbor sociálních služeb MMP

„Vývoj v sociální oblasti na úrovni samosprávy je natolik překotný, nepředvídatelný a ovlivněný mnoha faktory, že tvořit jeden koncepční dokument, navíc společný více oblastem, na dobu delší než dva roky, je, jak praxe ukazuje, nesmyslné. Ideálními se z pohledu efektivity jeví akční plány, na dobu maximálně dvou let, které mnohem pružněji reagují na aktuální potřeby a situaci v oblasti služeb,“ řekla vedoucí zmíněného magistrátního odboru Alena Hynková.

Akční plány pro nadcházející dva roky budou opět společným dílem zástupců města, poskytovatelů sociálních služeb a spolupracujících institucí. Ti se sešli právě v uplynulých dnech. „Čtyři pracovní skupiny a téměř 150 účastníků jsou tak zárukou, že akční plány budou skutečně korespondovat jak s požadavky města, tak s potřebami poskytovatelů, ale zejména uživatelů služeb, na něž cílí především,“ uvedla Eva Herinková, která se jednání pracovních skupin aktivně účastnila.

„Společná aktivita všech zástupců by měla do léta dát vzniknout následujícím koncepčním dokumentům na období let 2017 až 2018: Akčnímu plánu na podporu stárnutí, Akčnímu plánu k podpoře rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Akčnímu plánu práce s ohroženou mládeží na území města Plzně, návaznému Akčnímu plánu řešení problematiky bezdomovectví z pohledu sociálně – zdravotní péče a v neposlední řadě i Akčnímu plánu podpory a spolupráce v práci s cizinci,“ doplnila Alena Hynková.

Veškeré výstupy z jednání zmíněných týmů, soustředěných na zkvalitňování služeb pro seniory, zdravotně postižené, sociálně vyloučené, cizince nebo rodiny s dětmi, budou magistrátním odborem sociálních služeb zpracovány a po schválení v orgánech města zveřejněny na webu Sociální služby města Plzně.


 

Zveřejněno: 16. 2. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni