Úvod O městě Aktuality Aktuality z města V 15. ZŠ vzniká centrum sdílení dobré praxe…

V 15. ZŠ vzniká centrum sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování

Ilustrační foto

Ilustrační fotografie

Rada města Plzně schválila uzavření Memoranda o spolupráci v rámci celostátního projektu Krajské centrum sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování. Uzavřely jej Asociace školních jídelen České republiky, Státní zdravotní ústav, Plzeňský kraj, statutární město Plzeň, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje a 15. základní škola Plzeň. Cílem memoranda je prohloubit spolupráci, sdílet dobrou praxi propojením zajímavých a odborných projektů a propagovat význam školního stravování.

„Projekt Krajského centra sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování je projektem celostátním, Asociace školních jídelen České republiky se snaží založit takové centrum ve všech krajích. Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem by regionálně chtěli spolupracovat se všemi, kdo zřizují, kontrolují a řídí chod školních jídelen tak, aby přenos informací pomocí této platformy byl koordinovaný a podpořila se jejich vzájemná vazba,“ přiblížila Eva Herinková, náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí.

Ilustrační foto

V Plzeňském kraji vzniká centrum v 15. základní škole, která je zapojena do projektu Zdravá školní jídelna pod záštitou Státního zdravotního ústavu a Ministerstva zdravotnictví České republiky. Témata prezentovaná v centru budou konkrétně se zaměřením na školní stravování přispívat k plnění Národní strategie Zdraví 2020. Záměrem je rovněž rozvíjet a zvyšovat zdravotní a nutriční gramotnost pracovníků školních jídelen. Snahou všech zúčastněných subjektů bude podpora i výchova dětí, žáků a studentů v oblasti osvojování stravovacích návyků, které podpoří jejich zdravý vývoj.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 15. 3. 2017, Barborková Eva

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni