Úvod O městě Aktuality Aktuality z města U příležitosti Dne české státnosti udělil…

U příležitosti Dne české státnosti udělil primátor významná městská ocenění

U příležitosti Dne české státnosti udělil primátor významná městská ocenění

Významná městská ocenění, Cenu města Plzně a plaketu s vyobrazením městské historické pečetě, předal na slavnostním setkání u příležitosti Dne české státnosti primátor Martin Baxa čtyřem laureátům.

Cenu města Plzně získal na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Plzně bývalý městský archivář PhDr. Ing. Ivan Martinovský za publikaci Dějiny města Plzně od počátků osídlení až po současnost, jejímž byl iniciátorem, autorem koncepce a vedoucím autorského kolektivu i jeho nejdůležitějším členem, a za spoluautorství edice Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny. Podnět k udělení ocenění vzešel od České archivní společnosti s podporou a doporučeními četných pracovníků archivů, univerzitních a dalších odborných pracovišť.

„Je nepochybné, že vedle každodenní správy věcí veřejných je oceňování osobností povinností města, je jeho morální povinností. Je viditelným dokladem, jaké hodnoty prostřednictvím svých volených zástupců tato společnost vyznává, co považuje za příklad hodný následování, k čemu je smysluplné se vztahovat. Město, či chcete-li, městská správa, tak spolu napomáhá vytvářet v tom pozitivním slova smyslu elitu daného místa, spolu vytváří a spolu formuje jeho duchovní rozměr. A to není tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Vždyť to není tak dávno, kdy například výběr čestných občanů města byl ovlivňován, resp. přímo předurčen především vládnoucí ideologií. Nikoli tedy schopnostmi, umem, znalostmi, charakterem či dílem daného člověka, tedy vlastnostmi a hodnotami, které byly a jsou uznávány po staletí, a které uznáváme i dnes,“ uvedl při slavnostním předávání ocenění primátor Martin Baxa. (celý proslov primátora najdete zde)

Vyobrazení městské historické pečetě obdrželi:

- prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc. za dlouholeté a přínosné působení v pivovarském oboru, které ovlivnilo vědecké myšlení a praxi sladařství a pivovarnictví a výrazně přispělo k propagaci českého piva na celém světě a rovněž za bohatou pedagogickou a publikační činnost,

- doc. MgA. Jan Burian za dlouholeté a úspěšné působení ve funkci ředitele Divadla J. K. Tyla v Plzni, za aktivní podporu stavby Nového divadla a rovněž za výraznou zásluhu na pořádání Mezinárodního festivalu Divadlo,

- prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc. za četné a významné úspěchy na poli vědy i praxe v oboru stomatologie a dlouholeté přínosné působení v akademických funkcích Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni,

- doc. akad. mal. Josef Mištera za založení a vybudování Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a její úspěšný rozvoj,

- PhDr. Dagmar Svatková za dlouholeté a přínosné působení v plzeňských knihovnách zvláště v období od roku 1990 až do roku 2009, kdy vedla Knihovnu města Plzně.

Městská pečeť je primátorskou insignií, její užívání je ve výhradním právu primátora a je nepřenosné. Primátor může darovat plaketu s vyobrazením městské historické pečeti občanům města a dalším osobám, které se zasloužily o rozvoj Plzně, její propagaci, ochranu jejích práv a zájmů nebo jiným způsobem napomohly zvýšení prestiže města.

Cena města Plzně je určena zejména k ocenění fyzických osob nebo vědeckých kolektivů, případně právnických osob nebo jejich organizačních složek za významná vědecká díla v oborech společenských věd, objevy v oboru přírodních věd nebo rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Cena může být udělena i za významné umělecké dílo spojené s Plzní, není ale určena k oceňování politických zásluh ani celoživotního díla.

Den české státnosti připomíná událost z roku 935, kdy byl ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem kníže Václav. Svátek svatého Václava byl do roku 1951 památným dnem. Za dob komunismu se na tuto událost příliš neupozorňovalo. Jako státní svátek si jej připomínáme od roku 2000, kdy byl tento den uznán zákonem a dostal oficiální označení - Den české státnosti - Svatý Václav.

Fotogalerie

Zveřejněno: 28. 9. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni