Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Tři z největších českých měst se sešly u…

Tři z největších českých měst se sešly u kulatého stolu nad sociálním bydlením

Tři z největších českých měst se sešly u kulatého stolu nad sociálním bydlením

Setkání tří partnerů, měst Plzně, Brna a Ostravy, nad tématem sociálního a dostupného bydlení se pod společnou záštitou primátora města Plzně Martina Zrzaveckého a náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové uskutečnilo na plzeňské radnici 16. a 17. června 2016.

Hlavním tématem jednání, v rámci kterého se sešli u kulatého stolu vedoucí sociálních odborů a oddělení zmíněných měst, byla problematika sociálního a dostupného bydlení na úrovni samosprávy a s tím související plzeňská koncepce, možnosti měst v kontextu očekávaného zákona o sociálním bydlení a účast obcí v pilotním projektu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. S ohledem na podstatu setkání město Plzeň reprezentovali, společně s primátorem Martinem Zrzaveckým a náměstkyní Evou Herinkovou, i radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf, tajemník magistrátu Václav Váchal a ředitelka úřadu služeb obyvatelstvu Helena Knížová. Hostem dvoudenního jednání byl Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň.

„Těší mě, že si magistrátní odbor sociálních služeb, který se v roce 2010 zapojil do projektu EUROCITIES – Města pro aktivní začleňování, vytvořil pevné vazby s tak významnými partnery, jakými jsou kolegové z Brna a Ostravy, a že i po skončení zmíněného projektu efektivně funguje tato tripartita, zejména v rozsahu sdílení dobré praxe v oblasti sociálních služeb a bytové politiky,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Jeho slova doplnila náměstkyně Eva Herinková. „V daném případě skutečně nejde o formální setkávání zástupců měst, ale velmi efektivní formu spolupráce, která se osvědčila zejména v nastavení služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, pro lidi bez domova a v neposlední řadě při tvorbě Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020, kterou mělo město Plzeň schválenou jako vůbec první samospráva v rámci naší republiky,“ řekla Eva Herinková.

„To, že má Plzeň postavenou funkční koncepci, jejíž naplňování se zdárně realizuje, je do značné míry zásluhou dobré spolupráce mezi magistrátním odborem sociálních služeb a bytovým odborem a nezanedbatelným dílem díky inspiraci, kterou jsme dostali dobrou praxí právě z Brna a Ostravy. Osobně si nedokážu představit efektivnější model, který eliminuje na minimum možnost dopouštět se při plánování opatření případných chyb nebo absolvovat trnitou cestu k hledání řešení, která už jinde vyřešena byla,“ dodal radní David Šlouf.

Kulatý stůl uspořádal Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně s podporou Kanceláře primátora, příští setkání tří měst je plánováno za rok v Brně.


 

Fotogalerie

Zveřejněno: 17. 6. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni