Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Strážníci ze služebny ve Skvrňanech by měli…

Strážníci ze služebny ve Skvrňanech by měli získat nové zázemí

Karla Steinera 10A

Karla Steinera 10A

Strážníci ze služebny městské policie ve Skvrňanech, která se nachází v prostorech bývalé školy v ulici Terezie Brzkové, by měli získat nové zázemí. Jako vhodný objekt, kam strážníky ze stísněných a tedy nevyhovujících prostor přestěhovat, byla vytipována budova bývalé školky v ulici Karla Steinera 10A. V souvislosti s tím Rada města Plzně schválila zajištění financování rekonstrukce objektu bývalé školky, a to ve výši 8,821 milionu korun, stejně tak schválila zařazení akce do seznamu stavebních investic bytového odboru.

„V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Po jejím dokončení a vydání stavebního povolení vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele stavby. S dokončením rekonstrukce a přestěhováním služebny se počítá v druhé polovině roku 2018,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

„Rekonstrukci bychom kryli prostředky z Fondu rozvoje a rezerv Města Plzně, přičemž s vedením městského obvodu Plzeň 3 bylo dohodnuto, že 50 procent celkových nákladů na rekonstrukci uhradí obvod ze svého rozpočtu. Z fondu proto předfinancujeme i předpokládanou spoluúčast obvodu a až nám částku obvod uhradí, převedeme prostředky zpět do rezervy,“ řekl ekonomický náměstek Pavel Kotas. Podle jeho slov se jedná se opravdu o důležitý počin, protože služebna městské policie v zadních Skvrňanech je dlouhodobě umístěna v nevyhovujících a stísněných prostorách. „Objekt Karla Steinera neměl dlouhou dobu jiné využití, než je výpůjčka modelářům. Tímto krokem se pomůže nejen jim, ale i městské policii. Je to skvělý příklad efektivního využití nově opravené budovy a spolupráce městského obvodu a města. Velice si té dohody vážíme, a proto předfinancováváme z města, aby se začalo co nejdříve realizovat,“ doplnil Pavel Kotas.

Budova na adrese Karla Steinera 10A, která je ve vlastnictví statutárního města Plzeň, byla původně určena a řešena jako samostatný pavilon mateřské školy s propojením na ostatní pavilony. V současné době objekt využívá pouze Klub železničních modelářů Plzeň, který tam prováděl jen základní údržbu bez větších oprav, do objektu už několikrát zateklo střechou. „Celkově je dvoupodlažní budova v nedobrém stavu,“ dodal Pavel Kotas.

Pro služebnu by mělo být upraveno a zrekonstruováno přízemí včetně zřízení nového vstupu do objektu, vybudování přístupu a parkovacích stání. Upraven bude i prostor v prvním patře pro využití Klubu železničních modelářů včetně zachování stávajícího vstupu do objektu pro klub s navazujícím schodištěm. Projekt počítá s opravou střechy, zateplením objektu, výměnou oken a dveří, provedením nových vnitřních instalací a úpravou okolí.

Nový stav Karla Steinera 10A

Pohled: nový stav Karla Steinera 10A

Předpokládaná cena stavebních prací je dle vypracované studie odhadována na zhruba 8,1 milionu korun včetně DPH. Částka za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby bude činit 351 tisíc korun, náklady na dozor budou zhruba 370 tisíc korun.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 7. 3. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni