Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti…

Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti schválili zastupitelé

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zastupitelé města Plzně schválili Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti (integrované teritoriální investice), tedy možnost čerpání evropských finančních prostředků pro Plzeň a dalších 116 okolních obcí z okresů Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany. Oblast s celkem 309 tisíci obyvateli by si tak mohla až do roku 2023 sáhnout na přibližně 4,6 miliardy korun z evropských dotací, přičemž z vlastních zdrojů musí zajistit spolufinancování ve výši zhruba 800 milionů korun. Strategie řeší klíčové problémy oblasti a stanoví priority, na které se oblast zaměří. Bude to podpora aplikovaného výzkumu, technického vzdělávání, dopravy i životního prostředí.

„Schválení daného usnesení Zastupitelstvem města Plzně nám říká, že plzeňská metropolitní oblast může čerpat alokované finanční prostředky. Vzhledem k tradičním výrobním a technickým oborům a velkému množství v nich působících podniků, fungování dvou univerzit, mnoha vědecko-výzkumných organizací včetně vybudovaného centra excelence a řadě subjektů s vazbou na technická odvětví, je hlavním potenciálem území plzeňské metropolitní oblasti rozvoj technických oborů,“ přiblížil primátor Martin Zrzavecký.

Snahou bude vytvořit z plzeňské metropolitní oblasti silný konkurenceschopný region, udělat z něj Evropské centrum techniky. Tomu má pomoci právě podpora technického vzdělávání, strategie se zaměřuje na oblast aplikovaného výzkumu, technické obory a obory s vysokou přidanou hodnotou. Oblast by se dále také měla profilovat jako region bez rizik a bariér, čemuž mají pomoci opatření v oblasti vzdělávání a zaměstnávání, sociální a zdravotní služby a také technická infrastruktura a životní prostředí. Důležitou prioritou je také mobilita, snahou tak bude zlepšit dostupnost vzdělávání, zaměstnávání, sociálních a zdravotních služeb a podpořit dostupnost metropolitní oblasti z ČR i ze zahraničí. Ve strategii jsou uvedeny operační programy, na něž je možné si v rámci využití nástroje ITI „sáhnout“.

Ilustrační foto

Co se týká konkrétních projektů, na které by plzeňská metropolitní oblast chtěla peníze získat, ty ve strategii uvedeny nejsou. Vytvořen byl jako samostatný dokument seznam potenciálních projektů, na které chce oblast žádat prostředky. „Jako samostatný dokument je to proto, že ten seznam není dogmatem, projekty se mohou měnit,“ vysvětlil Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, který na strategii pracoval přes dva roky. Vzájemná synergie realizovaných projektů musí mít metropolitní dosah, podílet se na nich budou různé subjekty, nejen město Plzeň, ale i Plzeňský kraj, Západočeská univerzita a další. Na seznamu potenciálních projektů, mezi nimiž nebudou jen investiční akce, ale i takzvané měkké projekty, jsou například vybudování tramvajové trati na Borská pole, modernizace vybraných úseků tramvajové trati na lince číslo 4, vybudování přestupního terminálu Šumavská, vzdělávací projekty ve školách či v centru Techmania a další.

Schválení strategie Zastupitelstvem města Plzně je povinnou podmínkou k předložení strategie ke schválení do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Pokud vše půjde dobře, mohla by si plzeňská metropolitní oblast „sáhnout“ na první peníze na podzim 2016, přičemž v roce 2018 musí mít splněno, tedy vyčerpáno, téměř 30 procent připravených peněz. Po schválení strategie Zastupitelstvem města Plzně bude zahájena informační kampaň ohledně nástroje ITI na celém území metropolitní oblasti.


Text: Eva Barborková

Zveřejněno: 29. 1. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni