Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Skupinky tří králů vyrazily do ulic v Plzni,…

Skupinky tří králů vyrazily do ulic v Plzni, pojede i speciální tramvaj

Začala Tříkrálová sbírka

Skupinky koledníků budou až do 14. ledna potkávat po celém městě Plzeňané. V mázhauzu radnice západočeské metropole byl totiž v pondělí 4. ledna zahájen 16. ročník Tříkrálové sbírky, do ulic tak vyjdou desítky dobrovolníků v kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara a s korunkami na hlavě. Ve středu 6. ledna pak Plzní bude jezdit speciální tříkrálová tramvaj.

Celostátní akci pořádá Charita České republiky a konkrétně v Plzni bude výtěžek ze sbírky použit na podporu projektů Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, dále na jednorázovou akutní sociální výpomoc, na službu Tísňová péče, na Dobrovolnické centrum a také na podporu akcí a pomoc sociálně slabým dětem a mládeži ve farnostech vikariátu Plzeň – město. Slavnostního zahájení se v prostorách radnice zúčastnil biskup František Radkovský, primátor Plzně Martin Zrzavecký i jeho náměstek Petr Náhlík a další.

„Šestnáctý ročník pro nás znamená, že za sebou máme již 16 let putování, kontaktů, otevření lidských srdcí,“ uvedl Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň. Podle jeho slov se loni na území plzeňské diecéze podařilo zhruba 1300 skupinkám koledníků vybrat více než 3,8 milionu korun. Při zahájení poděkoval Jiří Lodr městu, s nímž má charita velmi dobrou formu spolupráce.

Skupinky tří králů budou koledovat do 14. ledna. U prahů domácností, na chodnících a náměstích předají poselství o narození Božího syna. Zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s charitním logem.

Speciální Tříkrálová tramvaj bude jezdit 6. ledna od 10 do 17 hodin, budou v ní vystupovat sbory, hrát muzikanti. Jízdné bude zdarma, ale v tramvaji se bude konat klasická sbírka s kasičkami, do nichž budou moci lidé přispívat. Historický vůz vyjede z vozovny na Světovaru v 10 hodin a postupně dorazí na Skvrňany, Bory i Košutku.


Text: Eva Barborková

Fotogalerie

Zveřejněno: 5. 1. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni