Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Rozpočet na rok 2014 bude schvalovat na…

Rozpočet na rok 2014 bude schvalovat na prosincovém jednání zastupitelstvo

Rozpočet města Plzně na rok 2014 je sestaven jako schodkový ve výši záporného salda zhruba jedné miliardy korun. Tento záporný rozdíl mezi příjmy v daném roce a výdaji je v rámci rozpočtu 2014 kryt prostředky nakumulovanými v předchozích letech ve fondech města, zejména ve Fondu pro kofinancování dotovaných projektů, ze kterých jsou hrazeny projekty spolufinancované z dotačních titulů, a Fondu rezerv a rozvoje města Plzně, kde jsou kumulovány prostředky zejména na investice, jejichž financování přechází do roku 2013.

V rámci rozpočtu celoměstských orgánů (MMP) je na příjmové stránce kalkulováno s dotací ze státního rozpočtu, tzv. souhrnným dotačním vztahem (tj. příspěvek na výkon státní správy a dotace pro Dětské centrum Plzeň).

Objem rozpočtu města jako celku na rok 2014 je v oblasti příjmů 5 511 999 tisíc korun a v oblasti výdajů 6 548 488 tisíc korun.

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Zveřejněno: 27. 11. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni