Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Rekonstrukce mostu Generála Pattona má…

Rekonstrukce mostu Generála Pattona má souhlas zastupitelů

Most Generála Pattona

Most Generála Pattona

Zastupitelé města schválili odůvodnění veřejné zakázky související s významnou rekonstrukcí plzeňského mostu Generála Pattona na silnici I/20. Souhlas zastupitelů je klíčovou podmínkou pro zahájení zadávacího řízení. To připravují společně město Plzeň a Ředitelství silnic a dálnic České republiky, zhotovitel by měl být vysoutěžen letos, kdy také začnou sanační práce, samotná oprava prvního z mostů pak odstartuje a skončí v roce 2017, druhého v roce 2018.

„Stav mostu Generála Pattona patří k nejhorším, co se týká mostních objektů na silnicích 1. třídy v Plzeňském kraji. Rekonstrukce měla začít letos v květnu, vzhledem k tomu, že je v případě této zakázky nutný souhlas vlády, budou letos na podzim spuštěny pouze sanační práce, oprava prvního z mostů pak začne příští rok,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Panorama na Lochotín

Cílem stavby je celková rekonstrukce mostů zahrnující provedení kompletní výměny příslušenství, sanaci spodní stavby a nosné konstrukce. Dále bude zhotovena zcela nová vyrovnávací spřažená deska a nově bude řešeno uložení tramvajové tratě na mostě. Oproti stávajícímu stavu dojde k rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh, a to ve směru z Lochotína do města. Součástí stavby je rekonstrukce chodníků na mostě a předmostí a dále obnova schodišť v oblasti opěr do původní podoby. Stavba rovněž zahrnuje přeložky kabelů dopravních podniků i dalších subjektů, trakčního vedení a plynovodu včetně nové párové soustavy veřejného osvětlení.

Most Generála Pattona

Jako první přijde na řadu rekonstrukce levého mostu, tedy mostu ve směru na Lochotín, v roce 2018 pak mostu pravého ve směru na Bory. Provoz na mostě bude vždy zachován ve dvou zúžených jízdních pruzích pro každý směr. Tramvajový provoz bude v některých etapách výstavby veden po jedné koleji obousměrně.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 205 milionů korun bez DPH. Finanční prostředky na úhradu podílu města by neměly překročit částku 29,87 milionu korun bez DPH, vyčleněny jsou z rozpočtu Odboru investic Magistrátu města Plzně.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 4. 3. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni