Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru spěje…

Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru spěje ke konci, první z akcí bude Metalfest

Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru spěje ke konci, první z akcí bude Metalfest

Zhruba devět měsíců trvající rekonstrukce Lochotínského amfiteátru v Plzni se blíží ke konci, areál bude slavnostně otevřen 2. června. Stavba za 29,5 milionu korun, na niž částkou přibližně 19,8 milionu korun přispěla Evropská unie, zahrnula nejen rekonstrukci schodišť a hlediště, úpravy pódia, sanaci čtyř objektů, jež jsou součástí amfiteátru, ale i sadové úpravy a úpravy trávníků, pořízení bezpečnostního systému, nové obrazovky, části plotu a další. První víkendovou velkou akcí, která se v opravené atraktivní lokalitě města uskuteční, bude 5. až 7. června Metalfest Open Air Plzeň 2015.

„Záchrana této lokality, která má v současné době již historicky významnou tradici, by nebyla možná bez získání peněz z fondů Evropské unie. Pokud by rekonstrukce nebyla provedena, do dvou až tří let by musel být amfiteátr zcela uzavřen,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký.

„Osobně jsem velmi rád, že se nám podařilo vše stihnout v termínu, a to tak, aby nebylo ohroženo pořádání akcí, na něž jsou Plzeňané v této lokalitě zvyklí, tedy i Metalfestu,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Záměrem rekonstrukce, jež začala 4. září 2014, bylo uvést areál do podoby antického amfiteátru. „Jeho horní část byla přeměněna do parkové podoby už v souvislosti s rekonstrukcí Lochotínského parku, tím se zmenšila celková plocha amfiteátru. Kapacita je nyní 17 tisíc návštěvníků, tedy o zhruba tři tisíce méně, míst k sezení je přibližně šest tisíc,“ uvedl Erich Beneš z Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, jenž měl v kompetenci zajištění dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, a to ve výši 85 procent způsobilých výdajů. Realizátorem celé akce je Odbor investic Magistrátu města Plzně, zhotovitelem akciová společnost BIS.

Součástí projektu bylo i pořízení nové budovy pro dravce, rekonstrukce je tak významná i s ohledem na zachování činnosti sokolnictví, které je zařazeno na tzv. Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Práci s dravci a ukázky bude zajišťovat Zoologická a botanická zahrada města Plzně, která s amfiteátrem sousedí.

Zatímco v uplynulých letech se v areálu amfiteátru konalo průměrně 180 akcí ročně, nově vzroste jejich počet na téměř 280. Mezi ně jsou započítány právě ukázky sokolnické činnosti (175 akcí), nově pořádané naučné programy zaměřené zejména na environmentální vzdělávání (87 akcí), veřejně prospěšné akce (7 akcí) a hudební a další kulturní události v předpokládaném počtu pět až osm za sezónu.

Vzhledem k výši poskytnuté dotace smí město Plzeň po dobu pěti let konat v areálu akce, které nezakládají veřejnou podporu, tedy takové, u nichž nedojde k narušení trhu mezi členskými státy Evropské unie.

Fotogalerie

Zveřejněno: 18. 5. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni