Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Řekněte, jak se vám žije v Plzni, vyzývá…

Řekněte, jak se vám žije v Plzni, vyzývá útvar koncepce a rozvoje

Fotografie: Filip Komorous

Fotografie: F. Komorous

Obyvatelé Plzně mají nyní jedinečnou příležitost říci, jaká je jejich Plzeň a jak se jim tu žije. V rámci přípravy nového strategického plánu mohou zaslat Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně své názory prostřednictvím kontaktního formuláře a nově též zhodnotit i důležitost tvrzení, která o Plzni dali dohromady odborníci. „Plzeňané mohou zhodnotit, jaké klady a zápory života ve městě nejvíce vnímají. Na škále od 0 do 10 každý hlasující zhodnotí, jak vnímá dané tvrzení,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Výroky jsou rozděleny do čtyř částí v rámci tzv. SWOT analýzy – tj. na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. „Metodikou zpracování se však nemusí nikdo z hodnotících trápit. V podstatě stačí, když se každý zamyslí, zda je konkrétní klad nebo zápor pro něj osobně důležitý nebo nikoliv,“ říká Eva Velebná Brejchová, která má koordinaci zpracování strategického plánu na starosti.

Strategický plán reaguje na dlouhodobé potřeby města a možnosti jeho rozpočtu. Hlavním smyslem strategického plánu je organizace rozvoje města a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. V současné době jsou již zpracovány tematické analýzy. Ve středu 29. června se uskutečnil odborný workshop k dokončení celkové SWOT analýzy. V měsíci červenci proběhne elektronické bodování celkové SWOT analýzy na www.ukr.plzen.eu a www.plzen.eu, na podzim se předpokládá schválení analytické části strategického plánu v orgánech města. V termínu od listopadu 2016 do dubna 2017 dojde k přípravě návrhové části strategického plánu, na podzim 2017 by se schválením strategického plánu měly zabývat orgány města.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ocení i zvídavé návštěvníky svých webových stránek, kteří se rozhodnou vyplnit kvíz. „Třem Plzeňanům, kteří správně odpovědí na naše kvízové otázky ke strategickému plánu, zajistíme vstupenky na kulturní akce. Šance na jejich získání jsou stále velké. Z došlých odpovědí totiž vybereme první, padesátou a stodvacátou správnou. Vítězové se mohou těšit na představení v Divadle Josefa Kajetána Tyla,“ doplňuje Kateřina Juríková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.


 

Fotogalerie

Zveřejněno: 30. 6. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni