Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Ředitelé a školní metodici prevence se…

Ředitelé a školní metodici prevence se setkali na plzeňské radnici

Ředitelé a školní metodici prevence se setkali na plzeňské radnici

Fotografie: odbor bezpečnosti a odbor školství magistrátu

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a Týmem pro mládež Plzeň – město uspořádali v pondělí 5. června na plzeňské radnice již čtvrté setkání ředitelů a školních metodiků prevence plzeňských základních škol. Jednání se zúčastnili náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková a vedoucí magistrátních odborů Aleš Průša a Dagmar Škubalová.

„Potřeba realizovat tato setkání vznikla na základě jednání Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně, která se zabývá též primární prevencí rizikového chování dětí a mládeže,“ uvedla Andrea Gregorová z magistrátního odboru bezpečnosti a prevence kriminality. Podle ní pravidelné setkávání ředitelů, metodiků, zástupců neziskových organizací a ostatních subjektů podílejících se na primární prevenci rizikového chování umožňuje přímou výměnu informací, zkušeností a zároveň prezentaci preventivních programů pro školy.

Ředitelé a školní metodici prevence se setkali na plzeňské radnici

V úvodu byl představen projekt pro základní školy – Mimořádné a krizové situace a jejich praktické zvládání. Je zacílen na pedagogy a další zaměstnance škol a je zaměřen nejen na teoretické znalosti týkající se ochrany zdraví a života žáků v případě mimořádných a krizových situací, ale především na praktický nácvik modelových situací. Jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému - Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje proto společně představily konkrétní náplň připravovaných seminářů, které pilotně  proběhnou v srpnu 2017 na 21. základní škole.

V druhé části setkání Petr Procházka z Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR představil příspěvek zabývající se problematikou spojenou s užíváním omamných a psychotropních látek ve školách. Vedle aktuální drogové scény v ČR seznámil přítomné pedagogy zejména problematikou výskytu návykových látek ve školním prostředí s tím spojenou legislativou.


Zveřejněno: 7. 6. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni