Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Protierozní opatření u Košuteckého jezírka…

Protierozní opatření u Košuteckého jezírka zlepší kvalitu jeho vody

Košutecké jezírko

Fotografie: Správa veřejného statku města Plzně

V polovině června dokončila Správa veřejného statku stavbu protierozních opatření na březích Košuteckého jezírka. Hlavním smyslem bylo především zamezit splachům organického materiálu z příkrých břehových partií při silných deštích, které následně spolu s opadem listů přispívají ke zhoršení kvality vody. Dalšími úpravami došlo ke zlepšení rekreačního zázemí parku. Celkové finanční náklady dosáhly částky ve výši 2,3 milionu korun.

Splachům organického materiálu při silných dešťových srážkách v jižním svahu nad jezírkem nyní brání masivní kamenné bloky. „Naplavené organické látky zvyšovaly úživnost vody, tedy obsah živin, a tím bylo ve vodě daleko větší množství řas a sinic. Dešťovým splachům zamezí kamenné bloky, které se realizovaly na třech nekritičtějších místech,“ vysvětluje Lucie Nižaradzeová z oddělení urbanistické zeleně Správy veřejného statku.

Součástí opatření byly nové výsadby dřevin. „K plážím se vysadily vlhkomilné olše, které v budoucnu nabídnou v horkém létě příjemný stín, přibyly nové keře, jež svým kořenovým systémem pomohou zpevnit svažité partie nad břehy a zároveň zvýší biologickou rozmanitost lokality. Nové rostliny přibyly i do samotného Košuteckého jezírka a do dvou pobřežních zón poblíž pláží. Jedná se o vodní rostliny převážně domácích druhů, které výrazně pomáhají čistit vodu a zlepšovat její kvalitu,“ sděluje Lucie Nižaradzeová.

Co však podle Lucie Nižaradzeové kvalitu vody výrazně kazí a znečišťuje, je velké množství kachen. „Tito vodní ptáci se zde v minulosti zabydleli a i teď se jim tu náramně líbí, hlavně proto, že je sem lidé chodí hojně krmit. Je třeba si však uvědomit, že kvůli jejich trusu ve vodě přibývá živin, a tím vzniká ideální prostředí pro růst a vývoj sinic,“ podotýká. Kromě toho je trus kachen bakteriologickým rizikem. Známá je také skutečnost, že kachny jsou hostiteli motolic, takže trvale hrozí riziko, že se prostřednictvím kachních exkrementů nakazí vodní plži, z nichž se následně budou uvolňovat cerkárie. Svědivé pupínky na kůži dokážou návštěvníkům koupání značně znepříjemnit.

Současně s revitalizací břehů se zlepšilo rekreační zázemí parku. Ve spodní části vznikly dvě písečné pláže umožňující pohodlnější vstup do vody, přírodní posezení na velkých plochých kamenech, kamenné lavičky s dřevěnými sedáky u hlavního vstupu do parku ze směru od Karlovarské ulice a lavičky pro rybáře podél jižního břehu jezírka. Na skalnatém ostrohu nad jezírkem byla vytvořena vyhlídka s posezením. Zcela novým prvkem, který je dětmi a mládeží velmi hojně využíván, je takzvaná zemní trampolína poblíž lanové pyramidy.

„Do parku u Košuteckého jezírka srdečně zveme všechny přírody milovné a koupání milovné občany. Pojďte se projít do příjemného pohostinného parku, posadit se na vyhlídku a kochat se výhledem na klidnou vodní hladinu, pojďte si s dětmi zaskákat na trampolíně, vykoupat se a slunit se na písečné pláži. Prosíme ale, své čtyřnohé kamarády ponechte na vodítku a také žádáme, nekrmte kachny a nepodporujte tím znečišťování vody,“ zve k návštěvě Lucie Nižaradzeová.

Košutecké jezírko

Zveřejněno: 31. 7. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni