Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Projekt města a Point 14 cílí na drogově…

Projekt města a Point 14 cílí na drogově závislé, pomáhají s úklidem podchodu

Ilustrační foto (zdroj: Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP)

Ilustrační foto (zdroj: Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP)

Naučit základním pracovním návykům drogově závislé osoby žijící na ulici má za úkol projekt Čistý podchod, který už druhým rokem funguje v Plzni. Zajišťují ho společně Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně a nezisková organizace Point 14, jež poskytuje komplexní pomoc lidem s problémem závislosti. Díky záměru, při němž se uklízí frekventovaná lokalita u Centrálního autobusového nádraží, už někteří klienti nastoupili léčbu. Kladná je i reakce veřejnosti.

„Jednou z hlavních priorit je pro nás v tomto volebním období oblast bezpečnosti. Práce s drogově závislými je velmi složitá, často jde o dlouhý proces. Pokud se nám povede tyto lidi motivovat k léčbě a vrátit alespoň určité procento z nich i díky takovýmto projektům do společnosti, nebo je alespoň nasměrovat s úpravou stylu jejich života, odrazí se to i ve zvýšení pocitu bezpečí ostatních občanů,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký, do jehož gesce oblast bezpečnosti v Plzni spadá.

Drogově závislé oslovují přímo na ulici terénní pracovníci organizace Point 14, snaží se je motivovat k zapojení do projektu. Zájemci pak jedenkrát týdně uklízejí podchod u plzeňského autobusového nádraží, k dispozici mají potřebné pomůcky, za odvedenou práci dostávají bagetu. „Ohlasy od klientů jsou pozitivní. Někteří přicházejí pravidelně, za danou aktivitu jsou rádi,“ uvedl Karel Nyerges, ředitel Point 14. Cílem je aktivovat u zapojených pracovní návyky. Největší odměnou přitom podle ředitele je, když se drogově závislý klient rozhodne nastoupit léčbu. „Máme takové případy. Nebývá to úplně běžné, že by člověk z terénních aktivit šel rovnou do léčby,“ řekl.

„Dalším z cílů projektu je i změnit postoj občanů k uživatelům návykových látek a lidem žijícím na okraji společnosti. Často je na ně totiž nahlíženo velmi negativně. Projekt typu Čistý podchod jim ale dává u ostatních šanci,“ zmínil Aleš Průša, šéf Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Pracovníci terénního programu za dobu realizace projektu zaznamenali už několik kladných reakcí z řad cestujících na autobusovém nádraží.

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně podporuje projekty řady organizací, které se na území města Plzně zaměřují na drogově závislé osoby, na osoby ohrožené vyloučením i na prevenci.

Konkrétně Point 14 v letošním roce získal od města příspěvek ve výši zhruba jeden milion korun, a to na provoz Kontaktního centra (250 tisíc Kč), na Terénní program (210 tisíc Kč), na Středisko následné péče pomáhající bývalým uživatelům návykových látek v osamostatnění a v návratu do společnosti (393 tisíc Kč) a na program Školské všeobecné primární prevence (163 tisíc Kč). Podpořeno bylo také Centrum protidrogové prevence a terapie, a to částkou 2,133 milionu korun. „V tomto případě jsme jim poskytli na Program specifické primární prevence  745 tisíc, na drogové poradenství ve věznici 160 tisíc korun, na Kontaktní centrum 802 tisíc korun a na Program následné péče částku 426  tisíc korun,“ doplnil Aleš Průša. Dotace ve výši 1,173 milionu korun obdržel spolek Ulice-Agentura sociální práce, jenž poskytuje sociální a zdravotní služby osobám ohroženým vyloučením. Na terénní program Ulice jde 710 tisíc korun, na jí provozované Substituční centrum Plzeň 463 tisíc korun. Dalším podpořeným subjektem je Středisko křesťanské pomoci – Terapeutická komunita Vršíček, získalo částku 948 tisíc korun.

Zveřejněno: 20. 10. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni