Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Pro nové obratiště trolejbusů v Černicích…

Pro nové obratiště trolejbusů v Černicích rada odsouhlasila studii pro další přípravu stavby

Radní města odsouhlasili Studii Černice – obratiště MHD, dokument se stane podkladem pro další majetkovou a projektovou přípravu stavby. Přesun obratiště trolejbusů v městské části Černice je potřebný pro to, aby byly zajištěny standardní parametry obratiště a sníženy provozní náklady této linky městské hromadné dopravy. Nově by tak mělo vzniknout obratiště na okraji obytného území ve výrobní zóně, přičemž se počítá s doplněním nového propojení ulic K Cihelnám – V Hliníku.

Orientační plánek

V příštím roce bude nákladem města a Plzeňských městských dopravních podniků vybudována v Černicích trakční měnírna pro trolejbusové linky číslo 10 a 13 v hodnotě 61,8 milionu korun bez DPH. Tato stavba umožní v budoucnu prodloužení trolejbusové trati a z toho důvodu byla zpracována výše zmíněná studie.

„Stávající trolejbusové obratiště při křižovatce ulic K Cihelnám a Na Vápenicích dnes slouží jako nácestná konečná stanice pro část trolejbusových linek číslo 10 a 13 ukončených v Černicích. Druhá část spojů pokračuje dále až k obchodnímu centru Olympia. Stávající obratiště umístěné v prostoru návsi je prostorově velmi omezené, což negativně ovlivňuje i jeho dopravně technické parametry,“ přiblížil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík. „Stávající obratiště vybudované provizorně ještě za socialismu rozhodně nenaplňuje obvyklé provozní požadavky a negativně ovlivňuje obytné domy umístěné v jeho těsné blízkosti,“ doplnil Petr Náhlík.

Studie

Studii nového řešení zpracoval letos Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, návrh naplňuje všechny provozní požadavky a přitom nenavyšuje, ale naopak částečně snižuje provozní náklady na městskou hromadnou dopravu. Dle výpočtu by se posunutím obratiště uspořilo cca 2500 takzvaných vozokilometrů ročně, což činí přibližně 180 až 200 tisíc korun ročně. „Ze systémového hlediska zkracuje pro cestující trasu do zastávky nákupního centra Černice. Pro některé ojedinělé části okrajové zástavby se prodlužují docházkové vzdálenosti, jejich délka je však pro tento typ území přiměřená,“ řekl Petr Náhlík.

Náklady jsou předběžně odhadnuty na částku kolem 11 milionů korun, zahrnují vybudování komunikace a parkovacích stání, chodníků, odvodnění, veřejné osvětlení, zastávky, zeleň, ale i například sociální zázemí pro řidiče.


Text: Eva Barborková

Zveřejněno: 22. 12. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni