Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Při zápisech do mateřských škol rodiče často…

Při zápisech do mateřských škol rodiče často přihlašovali dítě na více adres

Zápisy do plzeňských mateřských škol pro nastávající školní rok se uskutečnily ve dnech 26. a 27. března 2014. V rámci zkušebního provozu elektronické podpory zápisů do mateřských škol byly ve spolupráci s ředitelkami mateřských škol, odborem školství, mládeže a tělovýchovy a Správou informačních technologií do systému přepsány všechny přihlášky odevzdané v papírové podobě, aby bylo možné čerpat relevantní informace o uskutečněném přijímacím řízení.

Kapacita  mateřských škol zřizovaných městem činí k 1. 9. 2014  5 317 míst. Ke dni zápisu bylo na mateřských školách celkem 1 558 volných míst.

Rodiče podali celkem 4 459 žádostí o přijetí. Po odstranění duplicit se jedná o celkem 2 445 dětí. Z uvedeného počtu je 67 dětí mimoplzeňských a 542 dětí narozených v roce 2012, které dosáhnou věku 3 let až v průběhu roku 2015.

Rodiče často podávali přihlášky do více mateřských škol, jeden z nich podal dokonce šestnáct přihlášek. Pokud se rodič, jehož dítě bylo přijato do více mateřských škol, nerozhodne během správního řízení, do které mateřské školy dítě nastoupí a uvedenou situaci ředitelkám nenahlásí, může vyřešení některých duplicit, a tím i uvolnění dalšího místa, trvat až do září. Tabulka uvádí procento přijatých dětí narozených v letech 2008 až 2011 k porovnání s volnými místy ke dni zápisu.

V letošním roce vychází podle odboru školství, mládeže a tělovýchovy nejhůře městské obvody Radčice a Malesice, protože zde z předškolního ročníku odchází do základní školy pouze 8 dětí.

U obvodu Plzeň 2 - Slovany se situace výrazně zlepší po dodatečném zápisu do nové mateřské školy, která bude odloučeným pracovištěm 80. MŠ na Mikulášském náměstí. Bude přijato dalších 75 dětí a procento přijatých dětí se zvýší na 88.

Dalších zhruba 200 míst se uvolní v rámci města v průběhu měsíce června, kdy budou vyřízeny žádosti o odklad povinné školní docházky. Situace se bude lišit u jednotlivých mateřských škol, neboť každá má jiný počet podaných přihlášek a jiný počet volných míst.
 
Tabulka uvádí věkové složení přihlášených dětí.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Při současné obsazenosti 28 dětí na třídu není možné naplňovat školní vzdělávací program, pokud by bylo ve třídě větší množství dětí mladších tří let. Tyto děti potřebují zcela jiný denní režim, učí se sebeobsluze, základním hygienickým návykům. Pro ně město provozuje dvě oddělení -  zařízení pro péči o děti ve věku 1-3 let (jesle) na 21. mateřské škole Plzeň, Na Celchu a na 49. mateřské škole Plzeň, Puškinova. Na zákon, který umožňuje matkám zvolit variabilně rodičovskou dovolenou v délce 2 až 4 roky, nenavázalo žádné zákonné opatření, jež by umožňovalo péči o děti ve věku 2 - 3 roky.  Situaci rodičů těchto dětí se snaží stát řešit zákonem o dětských skupinách, který se nyní projednává v Poslanecké sněmovně. Na území města v současné době funguje 21 soukromých zařízení, která pečují o děti předškolního věku. Z toho jen čtyři jsou zařazena do sítě škol jako mateřské školy, tj. garantují plnohodnotný vzdělávací program jako mateřské školy zřizované městem.

Přílohy

Zveřejněno: 30. 4. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni