Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Představitelé města navštívili Dům na půl…

Představitelé města navštívili Dům na půl cesty Bójka

Dům na půl cesty Bójka, který pomáhá se vstupem do života mladým lidem z nefunkčních rodin, navštívila v úterý 18. dubna 2023 radní pro oblast bytovou včetně sociálního a dostupného bydlení Světlana Budková.

Návštěva Domu na půl cesty Bójka (fotografie: M. Krausová)

Návštěva Domu na půl cesty Bójka (fotografie: M. Krausová)

Spolu s vedoucím magistrátního odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Jakubem Václavů se setkala s klienty zařízení, vedoucí Bójky Anitou Trmalovou a ředitelem Střediska křesťanské pomoci Plzeň, která službu provozuje, Markem Novotným. Představitelé města probrali fungování Domu na půli cesty, spolupráci s městem a předali mladým klientům dar v podobě společenské hry.

„Těší mě, že v Plzni funguje tato užitečná služba, která mladým lidem pomáhá postavit se na vlastní nohy a zařadit do běžného života. Bohužel existuje mnoho dětí, které mají nepříznivou startovní pozici. Pomocnou ruku tu najdou lidé přicházející ze zařízení pro péči o děti a mládež, z náhradní rodinné péče, vězení, nebo ochranné léčby. Pracovníci Bójky jim pomohou při řešení krizových situací nebo při hledání zaměstnání. Ti všichni tu mohou najít ubytování až na jeden rok,“ vysvětlila radní Světlana Budková.

Návštěva Domu na půl cesty Bójka (fotografie: M. Krausová)

Dům na půl cesty Bójka, jenž sídlí v bývalých kancelářích Plzeňských městských dopravních podniků v Palackého 16, je určen mladým lidem ve věku 18 až 26 let, kteří například opouštějí dětský domov či jinou formu ústavní výchovy, pocházejí z disfunkčních rodin, nemají patřičné sociální zázemí či se již ocitli na ulici, a díky podpoře střediska získají své vlastní osobní zázemí i společenské uplatnění. Zařízení ale nepřijme uživatele nelegálních návykových a omamných látek nebo závislé na alkoholu, osoby s duševní poruchou či poruchou chování a ty, kteří svým chováním mohou ohrozit sebe i druhé.

Středisko křesťanské pomoci Plzeň kromě provozu Domu na půl cesty Bójka provozuje Terapeutickou komunitu Vršíček v Litohlavech, službu sociální rehabilitace i terénní program. Založeno bylo v roce 1991 jako azylový dům především pro lidi propuštěné z výkonu trestu po amnestii v roce 1990.

Text: Monika Krausová


Zveřejněno: 20. 4. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni