Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Před 90 lety se narodil významný výtvarný…

Před 90 lety se narodil významný výtvarný kritik plzeňského regionu Bronislav Losenický

Dílo Bronislava LosenickéhoBronislav Losenický vystudoval Vyšší pedagogickou školu v Plzni a poté obor výtvarná výchova na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal v roce 1973 doktorát. Od roku 1952 působil jako výtvarný pedagog na různých typech středních škol, působiště byl nucen měnit zčásti i v důsledku manipulací ze strany totalitního režimu. Po jeho pádu působil jako vysokoškolský učitel estetiky na Západočeské univerzitě v Plzni. Bronislav Losenický zasvětil pedagogické práci, vzdělání a výchově značnou část svého života – ještě ve druhé polovině devadesátých let, kdy již aktivně nevyučoval, inicioval a organizoval cyklus přednášek z dějin umění pro veřejnost v Západočeské galerii. Mimořádnou energii věnoval teoretické práci – jeho erudice a usilovná aktivita na tomto poli z něj učinila jednu z nejvýznamnějších osobností výtvarné kritiky a teoretické reflexe plzeňského regionu 2. poloviny 20. století. Péči o regionální kulturu i kolegy výtvarníky, jimž otevíral bezpočet vernisáží pečlivě formulovaným úvodním slovem, musel nepochybně obětovat i čas, který by jinak věnoval vlastní tvorbě. Bronislav Losenický prošel po absolvování vlastního studia výtvarnými kurzy Jiřího Patery, od r. 1972 se účastnil kolektivních výstav.

Losenického tvorba je zasvěcena jednak přírodě, jednak současnému světu člověka. To prvé vnímal autor jako pozitivní svět emotivně prožívaného vitálního řádu, ve druhé oblasti diagnostikoval jako sociolog a psycholog samotu a patologickou degeneraci lidství v anonymní sebestředné sféře člověka odcizeného přirozenému světu. V oblasti sociální tematiky vznikly charakteristické polyptychy i tematické obrazové řady, z nichž vychází i výběr děl zakoupených do Artotéky města Plzně.

Bronislav Losenický vystavoval od r. 1972 na řadě kolektivních výstav. Samostatně vystavoval např. v Praze (1984, 1990), v Plzni (1982, 1984, v r. 2004 mu Západočeská galerie připravila rozsáhlou retrospektivu s katalogem), v Klatovech (1993). Účastnil se výstavy Kolorismus – Jiří Patera a jeho škola v Plzni v Galerii města Plzně (GmP, 2003, katalog).

Zdroj: Artotéka města Plzně

Zveřejněno: 11. 12. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni