Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Před 455 lety vydal císař zlatou bulu,…

Před 455 lety vydal císař zlatou bulu, potvrdila výsady pro Plzeň

Zlatá bula - otisk pečetě

Dnes 1. února je tomu 455 let od vydání zlaté buly (panovnické listiny zpečetěné zlatou pečetí), kterou císař Ferdinand I. potvrdil zlatou bulu svého předchůdce císaře Zikmunda Lucemburského, udělenou Plzeňským 19. září 1434 v náhradu za újmy utrpěné za husitských válek.

Zikmundova bula mimo jiné garantovala Plzni osvobození od každoroční královské berně, potvrzovala právo vybírat v městských branách od všech trhovců mýto při příchodu i odchodu a především osvobozovala obyvatele města od placení veškerých cel, mýt a poplatků ze zboží jak v Čechách, tak v celé říši. Byla tedy velice důležitým dokumentem, který napomáhal hospodářskému rozkvětu města. Také díky tomu město zvládalo veškeré fiskální povinnosti, ale mohlo i formou půjček finančně vypomáhat panovníkovi. Ač nebylo postiženo restrikcemi za stavovské povstání roku 1547, „dobrovolně“ se opakovaně zavazovalo k placení posudného (tedy daně z výroby a prodeje piva) a roku 1557 svolilo k pětiletému placení cla z vyváženého dobytka.

Zlatá bula

Věrnost panovnickému domu a prospěšnost královské komoře se ovšem městu vyplácela a Ferdinand I. i jeho nástupci drželi nad městem ochrannou ruku proti stavovské obci, která se bouřila proti jeho hospodářským výsadám.

Ve své listině Ferdinand potvrdil Plzeňským za jejich věrnost katolické církvi i panovníkovi veškerá práva a privilegia získaná Zikmundovou bulou, doplnil a odstranil všechny její nedostatky a zrušil všechny listiny, které by snad s ní byly v rozporu.

Zvláště vyzdvihl postoj Plzeňanů v době stavovského povstání roku 1547. „Tudíž nemůžeme toho opomenouti, abychom častěji vděčně si nepřipomínali obětavosti, věrnosti a stálosti, již věrné toto město k nám ve vzpourách a bouřích minulých let a zvláště roku 1547, co nejzřejměji osvědčilo,“ zaznělo tehdy.

Zlatá bula - otisk pečetě

Zikmundovu zlatou bulu si město nechávalo potvrzovat od všech panovníků, mimo jiné se dočkala dalších dvou konfirmací ve formě zlaté buly (1567 Maxmilián II., 1627 Ferdinand II.), a tak se město jako jediné v Čechách stalo příjemcem čtyř zlatých panovnických bul, které jsou dodnes uloženy v Archivu města Plzně.

Pečeť Ferdinanda I. o průměru 96 milimetrů na listině pro Plzeň je jedinou jeho zlatou pečetí dochovanou v českých a moravských archivech.

Text: Štěpánka Pflegerová, Archiv města Plzně


 

Zveřejněno: 1. 2. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni