Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Porota architektonicko-urbanistické soutěže…

Porota architektonicko-urbanistické soutěže pro lokalitu Americká-Sirková rozhodla o vítězích

Architektonicko-urbanistická soutěž na řešení jedné z nejexponovanějších částí Plzně mezi historickým centrem a vlakovým nádražím zná své vítěze. Porota ocenila tři z jedenácti zaslaných návrhů. Žádný z nich však nenavrhla na příčku nejvyšší. O druhé místo se dělí návrhy mimoplzeňských architektů, třetí místo získal tým plzeňský.

„Úroveň soutěžních návrhů bohužel nedosahuje takových kvalit, aby mohl být jeden návrh doporučen jako výchozí podklad pro zpracování územní studie. Z tohoto důvodu porota neudělila první cenu, ale rozhodla o udělení dvou druhých cen. Soutěžní návrhy však obsahovaly řadu námětů, které porota zformulovala do základních urbanistických principů,“ vysvětluje předseda poroty Jaroslav Šafer.

Vzhledem k významu této oblasti pro vnímání města doporučuje porota věnovat nadstandardní pozornost zpracování územní studie včetně jejího projednání. Výsledná studie by měla definovat zejména strukturu veřejných prostranství, charakter zástavby a výškovou hladinu.

„K vyhlášení soutěže vedla město snaha získat nezávislý architektonický názor na řešení území Americká – Nádražní – křižovatka U Jána – Denisovo nábřeží. Klíčové přitom bylo zejména řešení urbanistické struktury území a vymezení veřejných prostranství,“ doplňuje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Výsledky soutěže budou v červnu předloženy ke schválení městskému zastupitelstvu. Veřejnost se s ideovými návrhy bude moci seznámit na výstavě od 16. do 29. června v Měšťanské besedě.

Podrobnější informace k soutěži jsou dostupné na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (www.ukr.plzen.eu).

UDĚLENÁ OCENĚNÍ

1. cena – nebyla udělena

2. cena – 150 000 Kč

  • autorský tým: Ing. arch. Pavel Buryška, Bc. Zdeňka Havlová, Ing. arch. Robert Jelínek, Ing. akad. arch. Václav Králíček, Ing. arch. Barbora Mikitová

2. cena – 150 000 Kč

  • autor: Ing. arch. Petr Starčevič

3. cena – 100 000 Kč

  • autorský tým: Ing. arch. Martin Spěváček, Ing. arch. Bohuslav Strejc, Bc. Filip Kastl, spolupracovníci: Ing. Ondřej Janout, Ing. Martin Hájek, Jan Lusk

Další informace jsou uvedeny v příloze.

Přílohy

Zveřejněno: 15. 5. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni