Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Pomoci potřebným se Plzeň věnuje…

Pomoci potřebným se Plzeň věnuje systematicky, letos počítá s částkou ve výši 700 tisíc korun

Pomoci potřebným se město Plzeň věnuje systematicky. Podporu směřuje osobám bez domova, rodinám s malými dětmi nebo rodinám s dětmi školou povinnými, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, ale také cizincům v tíživé životní situaci. V letošním roce počítá ve svém rozpočtu s částkou ve výši zhruba 700 tisíc korun, z níž více než polovina bude věnována na takzvanou potravinovou pomoc.

Potravinová pomoc patří mezi nejvýznamnější formu podpory potřebným. „V této oblasti spolupracujeme s plzeňskou neziskovou organizací Naděje. Ta ze svého skladu rozděluje prostřednictvím dalších nasmlouvaných organizací potraviny, jako je mouka, olej, rýže, těstoviny, cukr, brambory, mléko nebo čaj, ale i dětskou výživu rodinám i jednotlivcům na hranici chudoby, respektive tíživé sociální situace spojené s finanční nouzí,“ říká Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb.

Přidělováním potravin pomáhá město již třetím rokem zhruba sto padesáti rodinám. „Přesná evidence a adresné přidělování zabraňují tomu, aby si potraviny stejní klienti vyzvedávali u více organizací,“ upřesňuje Hynková s tím, že na síť spolupracujících společností město spoléhá především proto, že s těmito lidmi v tíživé sociální situaci pravidelně pracují a mají největší povědomí o jejich aktuálním stavu.

Od roku 2012 v Plzni také funguje projekt materiální pomoci. Spočívá v distribuci školních potřeb dětem z rodin ohrožených sociálním vyloučením. „Dětská chudoba je v současnosti jedna z největších společenských hrozeb. Diskriminuje lidskou bytost už od nejútlejšího věku a bez pomoci zvenku nemá dítě šanci tomuto údělu vzdorovat. V naplňování zmíněného projektu proto spolupracujeme s nestátním neziskovými organizacemi Ponton, Společnost Tady a Teď, Diakonie, Fond ohrožených dětí, Salesiánské středisko mládeže a dalšími, které zajišťují distribuci školních pomůcek cíleně a přímo do jednotlivých rodin,“ sděluje Alena Hynková. V roce 2013 získalo školní potřeby, mezi něž patří například batoh, vybavený penál, rýsovací sada, sešit nebo také svačinový box, celkem 159 dětí. „Náklady na jejich nákup činily necelých 174 tisíc korun,“ doplňuje Hynková.

Každý rok město vyčleňuje částku ve výši 50 tisíc korun Poradně pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň. Finanční prostředky jsou použity zejména na materiální a lékovou pomoc, dětské pleny a výživu, na úhradu ubytování, nezbytnou zdravotní péči a ve výjimečných případech i na zakoupení jízdenky zpět do vlasti.

Město se rovněž podílí dotací ve výši 40 tisíc korun na úhradě nocležného v komerčních ubytovnách. Částku získá Městská charita Plzeň při překročení kapacity v Domově sv. Františka, který pomáhá a zajišťuje nocleh lidem bez domova. „Peníze slouží výhradně k tomuto účelu a vzhledem k letošní mírné zimě nebude částka čerpána a vrátí se zpět do rozpočtu,“ konstatuje Alena Hynková. Pravidelným počinem města pro lidi bez domova je každoroční finanční podpora oběda na Štědrý den, kdy plzeňská charita hostí zhruba 120 osob bez domova a předává jim drobné dárky, které Plzeňané nosí na biskupství. Oběd dotovalo město v minulém roce částkou ve výši 16 tisíc korun.

V letošním roce podporuje město Plzeň sociální služby prostřednictvím svého odboru sociálních služeb celkovou částkou ve výši 40,5 milionu korun. Podrobné informace o všech poskytovaných sociálních službách jsou zveřejněny a pravidelně aktualizovány na internetové adrese http://socialnisluzby.plzen.eu.

Zveřejněno: 14. 3. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni