Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Podpis smlouvy stvrdil partnerství mezi…

Podpis smlouvy stvrdil partnerství mezi městem a univerzitou

Podpis smlouvy stvrdil partnerství mezi městem a univerzitou

Smlouvu o partnerství dnes na plzeňské radnici stvrdili svými podpisy primátor Martin Baxa a rektorka Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová. Přestože se intenzivnější spolupráce mezi oběma institucemi datuje od roku 2004, nebyla dosud uzavřena žádná rámcová smlouva. Pro společné činnosti a vzájemnou spolupráci jsou v partnerské smlouvě vymezeny zejména oblasti vzdělávání a výzkumu, kultury, sportu a mimoškolních aktivit, prezentace, sociální sféra a projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Univerzita může od města každoročně získat až dva miliony korun.

Plzeň je městem s dlouhou tradicí vysokoškolského vzdělávání. V návaznosti na schválený Program rozvoje města Plzně má zájem i nadále podporovat a rozvíjet oblast vzdělávání a vytvářet obraz silného univerzitního města podporujícího výzkum, inovace a nové technologie.

„Podpisem smlouvy deklarujeme smysluplnost a přínos spolupráce nejen pro obě strany, ale rovněž pro společnost v regionu. V partnerství vidím značný potenciál i proto, že plzeňská univerzita je moderní, dynamicky se rozvíjející institucí, která je důležitou součástí našeho města,“ uvedl primátor Martin Baxa.

„Tímto aktem navazujeme na předchozí úspěšnou spolupráci mezi městem Plzní a Západočeskou univerzitou v Plzni. Nyní jsme se posunuli zase o krok dopředu. Uzavření smlouvy vnímám jako další rozměr této spolupráce, který kromě jiného přispívá i k naplňování Integrovaného plánu rozvoje města ´Plzeň - univerzitní město 2015´ a zároveň je příslibem spolupráce pro nadcházející plánovací období do roku 2020. Jsem hrdá na to, že v roce 2015 bude Plzeň ´městem kultury´ i ´městem univerzitním´,“ sdělila rektorka Ilona Mauritzová.

Součinnost obou subjektů je vymezena především v oblasti vzdělávání a výzkumu, kultury, sportu a mimoškolních aktivit, prezentace, v sociální sféře a projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. „Důležitá pro rozvoj města je podpora studijních a vědeckých projektů nebo spolupráce na vývoji kreativních průmyslů včetně vzniku kreativního inkubátoru pro ekonomický rozvoj regionu. V oblasti sociální se například zaměříme na podporu Univerzity třetího věku, pořádání vzdělávacích seminářů z různých oblastí pro odbornou i laickou veřejnost. Městský veřejný prostor bychom chtěli kultivovat výtvarnými prvky a spolupracovat chceme také v oblasti průzkumů a anket,“ přibližuje možné aktivity primátor.

Smlouva stanovuje základní rámec spolupráce a pravidel v obecné rovině. Výstupem pracovní skupiny složené z odborných pracovníků magistrátu a univerzity mají být konkrétní návrhy projektů a činností na daný rok. „Oběma stranami odsouhlasený soubor projektů a činností se stane nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí účelové dotace na příslušný kalendářní rok,“ upřesňuje Helena Knížová, ředitelka úřadu služeb obyvatelstvu, a doplňuje, že částka, na kterou univerzita může dosáhnout, je až do výše 2 milionů korun.

Podpis smlouvy stvrdil partnerství mezi městem a univerzitou

Zveřejněno: 17. 12. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni