Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Podat žádost o vydání voličského průkazu pro…

Podat žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu lidem umožní mimořádné úřední hodiny ve čtvrtek 8. května

Žádosti o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 budou úřady městských obvodů Plzně 1 - 10 přijímat i ve čtvrtek 8. května 2014 od 8 do 16 hodin.

Jedná se o poslední den, kdy mohou lidé podat žádost o voličský průkaz. V 16 hodin vyprší lhůta, po níž nebude možné o voličský průkaz žádat ani osobním podáním na příslušném úřadu městského obvodu.

Voličské průkazy pro občany s trvalým pobytem v Plzni vydává vždy příslušný úřad městského obvodu podle místa trvalého pobytu ve městě Plzni.

Průkaz vydává úřad městského obvodu voliči, jenž je u tohoto úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.

Volič může žádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb příslušnému úřadu. Ten nejdříve 15 dnů přede dnem voleb osobně předá voličský průkaz voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Zveřejněno: 6. 5. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni