Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeňští policisté varují: Chodci, pozor!

Plzeňští policisté varují: Chodci, pozor!

Chodci na přechodu

Foto: E. Kriegerová

Plzeňští policisté dnes a denně vyjíždí k méně či více závažným dopravním nehodám, jejichž následky bývají mnohdy fatální. Nahlédneme-li do policejních statistik, pak zjistíme, že počty dopravních kolizí, které se odehrály na komunikacích našeho města, mají stoupající tendenci. Zatímco v roce 2012 šetřili dopravní policisté 1 091 dopravních nehod, v roce loňském jich bylo již o 37 více a letos v průběhu prvních pěti měsíců, tedy od 1. ledna do 31. května, bylo policii oznámeno již 355 takových událostí. Příčiny a následky dopravních nehod bývají rozličné. Někdy dojde pouze ke škodám na majetku, velmi často bývá poškozeno zdraví či dokonce zmařen lidský život. Z tohoto hlediska jsou nejohroženější skupinou chodci.

V roce 2012 bylo účastníkem dopravní nehody celkem 104 chodců, z toho 16 dětí, kdy nehodu zavinilo 61 pěších z tohoto počtu. Loni bylo viníkem dopravní kolize 51 chodců, z toho 9 dětí. Celkem v průběhu roku 2013 řešili dopravní policisté na území města Plzeň 101 dopravních nehod za účasti chodce. Letos za prvních pět měsíců způsobilo dopravní nehodu 28 pěších, z toho 8 dětí, přičemž účastníkem nehody bylo celkem 39 chodců.

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, takzvaného silničního zákona, nejenom řidič, ale i chodec je účastníkem silničního provozu, a proto musí respektovat povinnosti uložené mu tímto předpisem. Chodcem není jen osoba, která se sama pohybuje pěšky, ale je jím i ten, kdo tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy, ruční vozík o celkové šířce nepřesahující 600 mm. Podle zákona je pěším i lyžař, bruslař na kolečkových bruslích, osoba jedoucí na invalidním vozíku, ať už se jedná o vozítko na ruční či elektrický pohon. Za chodce je považován i ten, kdo vede jízdní kolo nebo tlačí motocykl o objemu válců do 50 cm3.

Abychom se na svých cestách nestali obětí nebo viníkem dopravní nehody, je třeba respektovat nejen pravidla a povinnosti, které nám jako chodcům ukládá silniční zákon, ale dodržovat i obecné preventivní zásady a rady. Zde jsou ty nejzákladnější:

Podle zákona má chodec jako účastník silničního provozu povinnost:

 • chovat se ohleduplně a ukázněně,
 • neohrožovat život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, nepoškozovat životní prostředí ani neohrožovat život zvířat,
 • řídit se pravidly silničního provozu,
 • řídit se pokyny policisty a osob oprávněně řídících provoz na komunikacích,
 • řídit se světelnými, příp. i doprovodnými akustickými signály,
 • řídit se dopravními značkami a světelnými signály.

Základní preventivní rady pro chůzi:

 • jako chodec jste povinen užít vždy chodník nebo stezku pro chodce,
 • po chodníku choďte vpravo,
 • kde není chodník nebo není-li schůdný, choďte po levé krajnici,
 • za snížené viditelnosti, při zvýšeném provozu nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích choďte jednotlivě za sebou,
 • na „Stezce pro chodce a cyklisty“ jste povinni užít pouze pruh pro chodce (pruh pro cyklisty slouží chodcům pouze k obcházení, vcházení či vycházení  ze stezky, přičemž nesmíte ohrozit cyklisty).

Základní preventivní rady pro přecházení vozovky:

 • chodec nemá na přechodu pro chodce absolutní přednost,
 • chodec nemá přednost před tramvají a vozy s právem přednostní jízdy (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, záchranáři),
 • vozovku přecházejte pouze po přechodu pro chodce, na místě určeném pro přecházení nebo na bezpečných místech,
 • je-li v blízkosti 50 metrů přechod nebo nadchod, musíte ho využit,
 • je-li na křižovatce semafor, vždy respektujte světelná znamení, nikdy nepřecházejte na červenou,
 • vždy se rozhlédněte vlevo, vpravo, vlevo i tehdy, svíti-li na semaforu zelená pro chodce,
 • vždy počkejte, zda vozidlo skutečně brzdí kvůli vám, nevstupujte do vozovky dříve, než zcela zastaví,
 • pokud je vozidlo v dohledu, nepřecházejte, brzdná dráha vozidla je závislá na hmotnosti, rychlosti vozidla a povětrnostních podmínkách (na suchém povrchu je brzdná dráha vozidla asi 37 metrů, při dešti 50 metrů, na zasněžené vozovce je to až 110 metrů při rychlosti vozidla 50 km/h,
 • dvouproudovou silnici přecházejte obzvlášť opatrně,
 • nevstupujte do vozovky mezi vozidly, nepřecházejte v zatáčce,
 • nejen pro řidiče, ale také pro chodce platí pokyny policistů.

„Vidět a být viděn“

Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Auta mají povinnost svítit, chodci takovou možnost nemají. „Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy.

Zdroj informací: Městské ředitelství policie Plzeň, skupina tisku a prevence Plzeň – město.

Zveřejněno: 14. 7. 2014, Kriegerová Eva

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni