Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeňského biskupa Františka Radkovského…

Plzeňského biskupa Františka Radkovského vystřídá Tomáš Holub

Primátor blahopřeje novému biskupovi

Plzeňská diecéze bude mít nového biskupa. Františka Radkovského střídá Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference, farář pražské baziliky svatého Petra a Pavla a děkan Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě. Biskupem plzeňské diecéze ho dnes jmenoval papež František, v pravé poledne byl představen v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Dojemnému a historickému okamžiku přihlíželo několik stovek lidí. Mezi prvními vyjádřili podporu novému biskupovi primátor města Martin Zrzavecký spolu s náměstkem Petrem Náhlíkem.

„Těžko se hledají slova v tento okamžik. Je mi velkou ctí Vás poznat, těšíme se na úzkou spolupráci, protože ta těsná spolupráce s otcem biskupem, naším Františkem, tady opravdu byla. Jsme připraveni Vás ve Vaší funkci plně podpořit,“ řekl primátor Tomáši Holubovi. Ten bude do funkce slavnostně uveden v sobotu 30. dubna v 10:30 hodin v katedrále sv. Bartoloměje, tedy na stejném místě, kde byl dnes představen.

Primátor současně poděkoval Františku Radkovskému za jeho dlouholetou práci pro Plzeňany, město i celý kraj. „Otče biskupe, moc si toho vážím a na budoucí spolupráci se samozřejmě těším,“ doplnil Martin Zrzavecký. František Radkovský, jenž stál v čele Plzeňské diecéze od jejího vzniku v roce 1993, v ní ode dneška bude působit jako apoštolský administrátor.

„Dlouhé měsíce jsme se modlili za volbu toho, koho si Pán opravdu připravil. Věříme, že je opravdu dobře vybrán. Zároveň se modlíme za jeho působení, takže Tomáši vítej mezi námi, ať Ti Pán žehná,“ řekl směrem ke svému nástupci František Radkovský.

„Těším se na spolupráci se všemi, s těmi, kteří tvoří Plzeňskou diecézi, kněžími, s řeholními sestrami, muži a ženami, kteří společně vytvářejí Boží lid, a věřím, že budeme společně kráčet směrem k Božímu království,“ uvedl k přítomným Tomáš Holub. Zmínil také to, že ví, že František Radkovský měl skvělé vztahy se zástupci města, obou krajů, zastupiteli a starosty a podle svých slov se na tuto spolupráci těší taktéž. „Věřím, že to úplně nepokazím,“ dodal.

Nový biskup Tomáš Holub

Tomáš Holub se narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti v Červeném Kostelci. Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové. Studoval filozofii a teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, později studoval na teologických fakultách v Salzburgu, na Univerzitě Karlově v Praze či na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Doktorát získal za diplomovou práci na téma Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce.

Od 1. července 2011 je generálním sekretářem České biskupské konference. Od roku 2011 je zvoleným děkanem Kolegiátní kapituly v Praze na Vyšehradě a od roku 2015 farářem při bazilice svatého Petra a Pavla tamtéž. Tomáš Holub od roku 2006 působí jako poradce ministra obrany pro duchovní službu. Od 14. července 2003 je papežským kaplanem.

Text: Eva Barborková


 

Fotogalerie

Zveřejněno: 12. 2. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni