Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeňská radnice bude bez bariér, stavba…

Plzeňská radnice bude bez bariér, stavba výtahu začne v lednu

Radnice (ilustrace průchodu k výtahu)

Radnice (ilustrace průchodu k výtahu ...další fotografie)

Plzeň se konečně dočká bezbariérové radnice, výtah v historickém objektu na náměstí Republiky vybuduje firma Metrostav a. s. Ta zvítězila ve výběrovém řízení, do něhož se přihlásila spolu s dalšími třemi uchazeči. Stavbu za 17,49 milionu korun bez DPH zahájí začátkem ledna 2017, na realizaci bude mít deset měsíců. Na projekt se podařilo získat dotaci, a to ve výši 8,686 milionu korun z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

„Jsem rád, že se nám konečně povedlo zajistit dodavatele. Úprava objektu radnice bude probíhat za plného provozu, což si vyžádá omezení a trpělivost zaměstnanců i návštěvníků radnice. Kromě vestavby výtahu budou vybudovány bezbariérové toalety v jednotlivých patrech, díky tomu zajistíme plně provoz radničního areálu a jeho sociálního zázemí handicapovaným občanům,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký. Radnice je jednou z posledních městských budov, která ještě není bezbariérová.

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře se podařilo zajistit dodavatele až při třetím vypsání zakázky. „Museli jsme upravit podmínky, změna oproti předešlé zadávací dokumentaci spočívala v prodloužení doby realizace z pěti na deset měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo,“ přiblížil Pavel Šindelář. Zvítězila firma Metrostav a. s. s cenou 17 492 066 korun bez DPH. Další nabídky podaly firmy POHL cz a. s., SMP CZ a. s., BERGER BOHEMIA a. s.

Předání staveniště se uskuteční ve středu 21. prosince. „Stavba bude zahájena začátkem ledna 2017, a to přípravnými pracemi, které spočívají v pořízení pasportizací, provádění sond, demontáže zařizovacích předmětů a vybudování sádrokartonových dělících stěn pro oddělení stavby od vnitřních prostor radnice,“ doplnil Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně.

Výtah bude vybudován v zadním traktu domu, jenž je ohraničen dvorní obvodovou zdí a protilehlou rovnoběžnou středovou nosnou zdí. Přesto je uvnitř dispozice v místě dnešních sociálních zařízení, které se budou muset v první fázi nejdříve přesunout, a teprve pak se začne s vlastním výtahem. Povede od suterénu, lidé by do něj nastupovali z průjezdu do dvora. Do podkroví na úrovni třetího patra, tedy v místě radničního sněmovního sálu, bude výtahová šachta již nad úrovní střech Císařského domu. Z náměstí ale viditelná nebude, pouze z vyhlídkové plošiny věže.

Cena za samotný výtah se bude pohybovat kolem 2,5 milionu korun, zbylé peníze jsou určeny na vybudování sociálních zázemí, rozsáhlých bouracích prací a část musí být vynaložena i do restaurátorských prací, jelikož projekt počítá s nabouráním historické budovy. Výtah vyústí na nejvyšší podestě v druhém okně zleva. První studie bezbariérové radnice vznikla už v roce 1995.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 20. 12. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni