Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň získala ocenění Přívětivý úřad 2016,…

Plzeň získala ocenění Přívětivý úřad 2016, své fungování chce dál zlepšovat

Plzeň získala ocenění Přívětivý úřad 2016 (zdroj foto: www.mvcr.cz)

Plzeň získala ocenění Přívětivý úřad 2016 (zdroj foto: www.mvcr.cz)

Statutární město Plzeň získalo ocenění Přívětivý úřad 2016 za první místo v rámci Plzeňského kraje. Soutěž vyhlásilo Ministerstvo vnitra České republiky, jejím cílem bylo najít nejpřívětivější úřady obcí s rozšířenou působností v zemi. Město Plzeň bylo kladně hodnoceno za mobilní aplikaci „Plzeň – občan“, jež obyvatelům nabízí rezervační systém k návštěvě úřadu, praktické návody na řešení životních situací, aktuální dopravní informace včetně mapy parkovacích zón nebo adresář důležitých míst včetně kontaktů. Komise ocenila i vnořenou aplikaci Plzni.to, jež slouží k hlášení závad na městském majetku. Za rok 2015 bylo jejím prostřednictvím podáno tisíc oznámení.

„Ocenění vnímám jako poděkování za kontinuální práci všech, kteří se na chodu úřadu podíleli a podílejí. Město se snaží být vstřícné a usnadňovat lidem vyřizování jejich záležitostí i komunikaci s úřadem. Tento proces nekončí, máme připraveny další projekty na zefektivnění fungování magistrátu nejen směrem k občanům, ale i uvnitř organizace,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Podle ředitele Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně Petra Trinera aktuálně žádá město o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, a to na projekt Kvalita pro budoucnost. „Jeho výsledkem by měl být ještě další posun veřejné správy směrem k občanovi. Chtěli bychom třeba navázat užší spolupráci s vybranými skupinami klientů námi poskytovaných služeb, kteří poskytnou úřadu zpětnou vazbu v  tom, co je třeba zlepšit, zefektivnit,“ vysvětlil Petr Triner.

Plzeň získala ocenění Přívětivý úřad 2016

Prvního ročníku soutěže Přívětivý úřad se zúčastnilo 190 obcí s rozšířenou působností, přívětivost a otevřenost se testovaly pomocí dotazníkového šetření. Ocenění udělovalo ministerstvo na slavnostním setkání v Benešově, za město Plzeň ho z rukou náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jany Vildumetzové převzali Petr Vágner, vedoucí kanceláře tajemníka magistrátu, a Radek Kolářík ze Správy informačních technologií města Plzně. Dotazník například hodnotil aktualizaci webových stránek, komunikaci s občany přes sociální sítě, zjišťování zpětné vazby nebo využívání on-line technologií.

Ilustrační foto (zdroj foto: www.mvcr.cz)

Ilustrační foto (zdroj foto: www.mvcr.cz)

Ministerstvo vnitra prostřednictvím dotazníku oslovilo 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy. Dotazník byl sestaven na základě čtyř desítek kritérií rozdělených do tří oblastí – otevřenost, transparentnost a komunikace. Elektronické formuláře se vrátily od 190 úřadů, posloužily ke zpracování soutěžního žebříčku i odhalení zajímavých praxí. Studie například prokázala, že v oblasti využívání již dostupných on-line služeb značná část úřadů stále zaostává. Pouze okolo 55 % obcí používá elektronický objednávkový systém pro agendy občanských průkazů a cestovních dokladů. Dalším hodnotícím kritériem byla dostupnost, dotazník prokázal, že 78 % obcí s rozšířenou působností prodlužuje minimálně jednou týdně úřední hodiny. Závěry konstatují, že dochází k postupné modernizaci úřadů a zvyšování přívětivosti vůči občanům.

V rámci Plzeňského kraje se za město Plzeň zařadily Rokycany na druhém a Domažlice na třetím místě. Vítězem za celou Českou republiku se stal Liberec, na druhém místě skončila městská část Prahy 18, na třetím Žďár nad Sázavou.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 14. 6. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni