Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň úspěšně pokračuje s výkupy pozemků pro…

Plzeň úspěšně pokračuje s výkupy pozemků pro Městský západní okruh

Ilustrační foto (I. etapa)

Ilustrační foto (z dokončení stavby I. etapy)

Město Plzeň úspěšně pokračuje s výkupy pozemků pro druhou etapu Městského západního okruhu v úseku Křimická – Karlovarská. V současné době je vykoupeno, projednáno a s vlastníky pozemků dořešeno již 74 procent výměry trvalého záboru této pro město prioritní stavby. Jednání o výkupech dalších pozemků intenzivně probíhají.

„Dosud zajištěných 74 procent výměry trvalého záboru představuje 117 168 metrů čtverečních z celkových 158 448 metrů čtverečních pozemků v trvalém záboru, které před zahájením majetkové přípravy byly v majetku jiných vlastníků, než je město Plzeň,“ uvedla radní pro oblast nakládání s majetkem Helena Matoušová. Celkem se jedná o pozemky 79 fyzických a devíti právnických osob. K 31. prosinci 2016 bude částka vynaložená na výkupy a doplatky ze směn činit zhruba 129,4 milionu korun.

Podle radní Heleny Matoušové intenzivně probíhají další jednání. Na začátek příštího roku jsou připraveny dohody na zajištění dalších zhruba 13 procent pozemků, a to s vlastníky, kterými jsou tři právnické a šest fyzických osob. „Tato řešení zahrnují zejména směny pozemků soukromých vlastníků za pozemky městské, které byly vyhledávány i v jiných katastrálních územích než v těch, přes které běží trasa II. etapy Městského západního okruhu,“ doplnila Helena Matoušová.

Posledních přibližně 13 procent představuje velmi komplikovaná jednání se zbývajícími 14 fyzickými a dvěma právnickými osobami, při nichž se zatím nepodařilo najít shodu na způsobu řešení. Přesto město Plzeň věří, že majetkovou přípravu se podaří dokončit dle plánu, tedy do 31. prosince 2017, aby bylo možné pokračovat stavebním řízením a v roce 2019 zahájit stavbu, jejíž celková výměra bude přibližně 26 hektarů.

Městský západní okruh je prioritní dopravní stavbou na území města Plzně, je na něj kladen zvláštní důraz. Díky jeho dokončení získá město další nové propojení sever – jih, kdy okruh propojí Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí. Druhá etapa je závěrečnou.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 14. 12. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni