Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň trápí zhoršená kvalita ovzduší

Plzeň trápí zhoršená kvalita ovzduší

Plzeň trápí zhoršená kvalita ovzduší

Zhoršená kvalita ovzduší, která v posledních dnech trápí obyvatele Plzně, bude mít pravděpodobně setrvalý stav až do konce týdne. Z tohoto důvodu vyzývá odbor životního prostředí plzeňského magistrátu obyvatele města, aby omezili užívání automobilů a snažili se svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší.

„Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť automobilové emise se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek. Dále vyzýváme občany, aby nespalovali na otevřených ohništích dřevo, rostlinné zbytky a jiný odpad ze zeleně, který za normálních podmínek spalovat jde, neboť emise z otevřených ohnišť mají významný podíl na zvýšené koncentraci oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10,“ uvádí vedoucí odboru Dagmar Svobodová.

Odbor životního prostředí zároveň doporučuje starším lidem, dětem a nemocným, aby omezili pobyt venku. „Větrat je vhodné pouze krátce a intenzivně. Vzhledem k tomu, že zhoršená kvalita ovzduší může vyvolat především dýchací obtíže, odborníci radí zvýšit přísun vitamínu C, nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám,“ doplňuje Svobodová.

Zveřejněno: 24. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni