Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň si výstavou připomíná 140 let od…

Plzeň si výstavou připomíná 140 let od narození zakladatele českého skautingu

Ilustrační foto

Historii českého skautingu, aktivity plzeňských skautů i další informace o tomto celosvětovém fenoménu představuje venkovní výstava ve Smetanových sadech v Plzni. Velkoformátové fotografie na 21 panelech prezentují činnost skautského hnutí, které vede děti a mládež k přátelství, čestnosti i lásce k přírodě. Expozice připomíná 140 let od narození zakladatele českého skautingu Antonína Benjamina Svojsíka i 98. výročí vzniku samostatného československého státu. Plzeňané a turisté si výstavu před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje mohou prohlédnout do konce října.

„Organizací, které se dnes zabývají volnočasovými aktivitami, existuje nepočítaně. Ale pouze jedna jediná se hlásí k tomu, že své členy vychovává a formuje. Skauting je jediným spolkem, který má vlastní skautský zákon, tedy deset základních vzorců chování, ke kterým směřuje skautská výchova. Skautský slib skládá člen hnutí dobrovolně na základě doporučení vedoucího jeho oddílu. Slib a zákon jsou součástí skautské výchovné metody, která je ojedinělá a je pro skauting charakteristická. Skautský slib se neskládá jen na dobu školní docházky, ale zavazuje na celý život,“ uvedl Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí, který výstavu zahájil a sám je skautem.

Za zakladatele českého skautingu je považován středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík. V jeho pojetí měl skauting blíže k přírodě a zálesáctví v duchu Ernesta Thompsona Setona, malíře, přírodovědce a spisovatele, jenž v Americe skautské myšlenky uvedl do praxe v roce 1902. Za rok vzniku českého skautingu se pokládá rok 1911, kdy Svojsík po návštěvě Anglie zorganizoval první družinu skautů. O rok později uspořádal tábor u Orlovské myslivny pod hradem Lipnice a vydal knihu Základy junáctví. O osobě Antonína Benjamina Svojsíka, životě v táboře, výletech i úpravách hřiště a kluboven se Plzeňané dočtou na jednotlivých panelech expozice. Informace doplňují četné fotografie.

Výstava se věnuje skautům v období konce Československa, Protektorátu Čechy a Morava, zahraničnímu i domácímu odboji, letům 1945 – 1989 i dnešním plzeňských skautům. „V roce 1914 byl založen spolek Junák-Český skaut. Zlatá éra skautingu v naší zemi nastala po vzniku Československé republiky. Po jejím zániku byl v roce 1940 Junák dekretem státního tajemníka Protektorátu Čechy a Morava zlikvidován. Po osvobození byl Junák obnoven, v roce 1950 opět zrušen. Z ilegality vyšel v roce 1968, aby o dva roky později opět zmizel ze scény převedením do organizace Pionýr. K opětovnému obnovení Junáka došlo v roce 1989,“ vysvětlil autor výstavy Stanislav Bukovský.

Výstavu Skauting připravil Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.

Text: Eva Kriegerová


 

Fotogalerie

Zveřejněno: 4. 10. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni