Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň se chce připojit k některým městům,…

Plzeň se chce připojit k některým městům, která zavedla prominutí poplatků z prodlení

Městská rada doporučuje zastupitelstvu schválit prominutí poplatků a úroků z prodlení z nesplacených závazků na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dlužníkům, jejichž základní dluh vznikl do 31. prosince 2013. Stoprocentní prominutí poplatků a úroků je ale podmíněno úhradou základního dluhu do 31. 12. 2014.

Město Plzeň mělo k 31. prosinci minulého roku ve svém vlastnictví 3 324 bytových jednotek, které přenechává nájemcům do užívání na základě nájemní smlouvy. K témuž datu evidovalo celkem 1 531 dlužníků. Výše nesplacených závazků z nájemného a z poskytovaných služeb spojených s užíváním bytů činila 116 100 tisíc korun.

Cílem prominutí poplatků a úroků z prodlení je motivovat dlužníka k úhradě základního dluhu na nájemném a službách a zároveň snížit celkovou zadluženost města způsobenou mimo jiné nevymahatelnými pohledávkami na poplatcích a úrocích z prodlení.

Prominutí dluhu na poplatcích z prodlení by se nevztahovalo na nájemce, kterým město dalo nebo hodlá dát nabídku odkoupit stávající byt za zvýhodněných podmínek podle zásad prodeje bytů do osobního vlastnictví stanovených městem.

Zveřejněno: 30. 4. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni