Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň rozdělí na opravy sportovních zařízení…

Plzeň rozdělí na opravy sportovních zařízení téměř deset milionů korun

Zastupitelé města Plzně schválili rozdělení dotací z letos nově vyhlášeného dotačního programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně. Jde o grant, do něhož město a čtyři velké obvody vložily pro rok 2016 deset milionů korun. Peníze podpoří především neziskové subjekty, které mají omezenou možnost získat finanční prostředky z vlastních zdrojů a činnosti a jež zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Ilustrační foto: Městská sportovní hala na Slovanech

Ilustrační foto: Městská sportovní hala na Slovanech

„Tento dotační program je šancí, jak si mohou sportovní subjekty sáhnout na peníze pro opravy svých tělocvičen a dalších sportovišť. Přijali jsme celkem 38 žádostí o dotaci, všechny žádosti posuzovala devítičlenná hodnotící komise, doporučila přidělit dotaci 27 žadatelům v celkové výši 9 996 083 korun,“ uvedl radní pro oblast podpory podnikání a sportu Michal Dvořák. Podle jeho slov si město od grantu slibuje to, že se díky této podpoře podaří postupně upravit a modernizovat zázemí pro volnočasový sport, zkvalitní se prostředí, kde lidé aktivně tráví svůj čas.

Žadatelem mohla být organizace, která na území města vykazuje sportovní činnost minimálně tři roky před podáním žádosti. Přičemž taková činnost je její hlavní, případně většinovou aktivitou. Zároveň musí být vlastníkem sportovního zařízení, na jehož rekonstrukci, opravu či výstavbu chce podporu získat, nebo musí mít takové zařízení v nájmu či výpůjčce na dobu nejméně pět let ode dne vyhlášení tohoto dotačního programu. Maximální výše poskytnuté podpory jednomu subjektu činí 500 tisíc korun, minimální spoluúčast na projektu musí být ze strany žadatele 15 procent. Objem podpory je tvořen příspěvkem z rozpočtu města Plzně ve výši 3.363.000 korun, Městského obvodu Plzeň 1 ve výši 1.829.000 korun, Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve výši 1.439.000 korun, Městského obvodu Plzeň 3 ve výši 2.393.000 korun a Městského obvodu Plzeň 4 ve výši 976.000 korun.

Nejvyšší podporu, a to 500 tisíc korun, získaly: Tělovýchovná jednota Union Plzeň, a to na rekonstrukci prosklení tělocvičny, SK Petřín Plzeň na nové travnaté hřiště, TJ Sokol Plzeň – Nová Hospoda na rekonstrukci sociálního zařízení, TJ Plzeň – Újezd na výměnu střešní krytiny sokolovny, TJ Lokomotiva Plzeň na rekonstrukci antukových kurtů a svodů dešťové vody do kanalizace, Sportovní klub Radbuza Plzeň na opravu havarijního stavu pískového filtru, TJ Sokol Radčice na výměnu střešní konstrukce a střechy, Tělovýchovná jednota SOKOL Plzeň Letná na rekonstrukci antukových kurtů.

Podle ekonomického náměstka Pavla Kotase se grant ukázal jako úspěšný a město již proto v rozpočtovém opatření na roky 2017 až 2019 vyčlenilo celkovou podporu ve výši 10,5 milionu korun, tedy vždy 3,5 milionu korun na roky 2017, 2018 a 2019. „Na všechny čtyři městské obvody se vrátilo díky tomuto více peněz na investice do sportovišť, než do grantu obvody vložily. Navíc se podařilo uspokojit i dva menší městské obvody, konkrétně Malesice a Radčice. Proinvestováno bude díky tomuto grantu kolem 17,5 milionu korun,“ doplnil Pavel Kotas.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 27. 6. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni