Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň má připravený rozpočet, zabývat se jím…

Plzeň má připravený rozpočet, zabývat se jím budou zastupitelé 15. prosince

Plzeň má připravený rozpočet, zabývat se jím budou zastupitelé 15. prosince

Ilustrační foto

Město Plzeň má připravený rozpočet na rok 2017 včetně rozpočtového výhledu na období 2018 až 2020. Návrh již schválili radní, ve čtvrtek 15. prosince se jím budou zabývat zastupitelé. Plzeň pro příští rok počítá s objemem příjmů ve výši téměř 5,574 miliardy korun, kdy největší část tvoří příjmy z cizích daní, u nichž dojde k nárůstu. Výdaje jsou v návrhu rozpočtu zapracovány v úhrnné výši 6,1 miliardy korun. Záporné saldo rozpočtu města je způsobeno velkým množstvím pokračujících investic započatých v roce 2016. Tyto investice jsou kryty příjmy roku 2016 skrze fondy města, reálná bilance rozpočtu tak bude přebytková.

„Návrh rozpočtu byl sestavován s prioritou zachování finančního zdraví města. Hodnoty finančních ukazatelů prokazují, že město je i nadále ve velmi dobré finanční kondici,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.

Co se týká příjmů, dojde ve srovnání s  rokem 2016 sice k meziročnímu poklesu o 5,8 procenta, ten je však způsoben letošním mimořádným inkasem příjmů za prodej vodárenské infrastruktury. „Predikce hlavních, tedy daňových příjmů města na období 2017 až 2020 odráží příznivý vývoj těchto příjmů v letošním roce a zároveň vychází z pozitivní prognózy celostátního inkasa daní v dalších letech. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 tedy očekáváme v roce 2017 vyšší příjmy z daní o 345 milionů korun, což je plus 10 procent,“ vysvětlil Pavel Kotas.

Příjmy z prodeje majetku jsou plánovány ve výši 200 milionů korun, tvoří je zejména příjmy z prodeje pozemků v lokalitě Borská pole (101,7 milionu korun), administrativní budovy společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. (48,5 milionu korun) a domů v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Plzně (81,5 milionu korun). Většinu těchto mimořádných zdrojů město převede do Fondu města Plzně na kofinancování dotovaných projektů za účelem zajištění prostředků na kofinancování dotačních projektů.

Výdaje jsou v návrhu rozpočtu zapracovány v úhrnné výši 6,1 miliardy korun. Meziročně dochází k nárůstu provozních výdajů o 3,7 procenta. Výrazněji meziročně však rostou výdaje na investice, a to o 18 procent. Nejvýznamnější z pohledu objemu výdajů je tradičně oblast dopravy včetně financování Plzeňských městských dopravních podniků. „Co se týká úhrady prokazatelné ztráty, tam máme oproti původnímu předpokladu jen velmi malý nárůst, a to o 0,3 procenta,“ uvedl Pavel Kotas s tím, že se pro dopravní podniky počítá pro rok 2017 s částkou 836,1 milionu korun.

Na stavební investice má město pro rok 2017 připravenu 1,391 miliardy korun, plánuje realizovat řadu akcí. Mezi významné plánované investice města patří rekonstrukce Dlouhé ulice s objemem  výdajů pro rok 2017 ve výši 75 milionů korun, rekonstrukce infrastruktury pro Obytný soubor Stráň za 42 milionů korun, rekonstrukce bytových domů v Plachého ulici neboli takzvané lokalitě Plac za 25 milionů korun či rekonstrukci Sedláčkovy ulice, jež zůstává v centru jako poslední neupravená. Město se chystá v příštím roce investovat rovněž do vybudování nové sportovní infrastruktury, jedná se například o výstavbu nové víceúčelové tréninkové haly TJ Lokomotiva za 120 milionů korun ve dvou letech.

V oblasti provozu se podařilo posílit výdaje sociální oblasti, kde se například od příštího roku počítá s rozšířením dopravy pro zdravotně postižené, významným posílením dotace pro Hospic sv. Lazara či posílením objemu prostředků na grantovou podporu sociálních služeb. Objem transferů byl navýšen rovněž pro oblast sportu a kultury. Provozní výdaje na správu majetku jsou ovlivněny v roce 2017 zapracováním prostředků na opravy bytového fondu ve výši 23 milionů korun, které jsou však kryty příjmy z prodeje vybraných domů. Jednorázově navýšeny byly rovněž prostředky na opravu tramvajových kolejišť.

Důležitým ukazatelem finančního zdraví města je růst provozních příjmů o 7,8 procenta na rozdíl od provozních výdajů, které rostou pouze o 3,7 procenta. Narůstá tak pozitivní provozní saldo města k necelým 800 milionů korun. Vytváří se tak prostor na budoucí zdravou míru investic.

„Zároveň jsme velmi dobře hodnoceni Evropskou investiční bankou a na základě naplnění fondů města jednáme o odložení čerpání úvěrového rámce, který byl v minulosti sjednán. Město tedy v roce 2017 nečerpá žádný úvěr či jiný cizí zdroj,“ doplnil Pavel Kotas.

Ve fondech města jsou připraveny prostředky na kofinancování dotačních projektů, prioritně se uvažuje se spoluúčastí města na projektech ze strategie ITI. Ve Fondu rezerv a rozvoje města Plzně je pro případ potřeby stále udržována rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 9. 12. 2016, Kriegerová Eva

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni