Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň má koncepci sociálního a dostupného…

Plzeň má koncepci sociálního a dostupného bydlení

Ilustrační foto: Plachého ulice

Ilustrační foto

Plzeň má jako první město v České republice svou koncepci sociálního a dostupného bydlení, šedesátistránkový dokument zaměřený na roky 2016 až 2020 schválili zastupitelé. Koncepce analyzuje situaci v oblasti bydlení v Plzni směrem k osobám, jež nemohou za tržních podmínek získat standardní nájemní bydlení, a navrhuje opatření, jak problematiku řešit. Zvyšovat by se tak v západočeské metropoli měla například kapacita bytů zvláštního určení, i bytů bezbariérových, posílit má chráněné bydlení, vznikne systém prostupného bydlení, posílí kamerový systém a jiné. Některá z opatření už se realizují.

„Vytipovali jsme cílové skupiny, které nejvíce potřebují pomoc ze strany města. Nejohroženější jsou senioři, jejichž počet v kategorii 65 a více let se podle prognózy v následujících 15 letech zvýší ze současných 34 tisíc na více než 40 tisíc. Skupinami ohroženými sociálním vyloučením jsou také samoživitelé a samoživitelky s nízkými příjmy, osoby se zdravotním postižením, mladí lidé opouštějící dětské domovy nebo pěstounskou péči a další,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková. Koncepci zpracovaly magistrátní odbor sociálních služeb a odbor bytový a vznikala téměř souběžně s Koncepcí sociálního bydlení České republiky, s níž je v souladu.

Pro vybrané skupiny navrhli zpracovatelé různá opatření. Prvním z nich je prevence ztráty bydlení u nájemců městských bytů. „Správce, což je Obytná zóna Sylván, bude zasílat včasné upomínky, o neplacení bude informovat pracovníky sociálních odborů příslušného městského obvodu, v němž se byt nachází, ti nabídnou dlužníkovi odbornou pomoc, dohodnou splátkový kalendář, dohlédnou na jeho plnění, sociální pracovníci budou přítomni při jednáních bytové komise u případů, na které dohlížejí a podobně,“ přiblížil David Šlouf, radní města pro oblast správy městských nemovitostí.

Dalším z opatření je zajištění dostupného bydlení pro seniory. Koncepce navrhuje vytvářet další byty zvláštního určení, tedy byty v takzvaných domech s pečovatelskou službou. Nyní jich má Plzeň ve 21 objektech 473, počet chce postupně navýšit na 700, přičemž v těchto bytech je sníženo nájemné na částku maximálně 50 korun za m2 podlahové plochy. „Bytový odbor eviduje víc než 400 žádostí o poskytnutí bydlení v těchto bytech,“ doplnila Eva Herinková. Koncepce navrhuje i vybudování komunitního bydlení pro seniory, stejně tak návrh na realizaci cohousingu neboli sdíleného bydlení pro osoby starší 55 let.

Navrhovaná opatření se dále týkají zajištění dostupného bydlení pro osoby se zdravotním postižením a rodiny pečující o postižené dítě. „Chtěli bychom například vytipovat pět bytů 2+1 pro rodiče s dítětem, o nějž pečují celý život. Navýšit počet bezbariérových bytů na 150 ze současných 109, zajistit adekvátní bydlení osobám, u kterých sociální pracovníci vykonávají opatrovnictví,“ doplnil David Šlouf. Z bytů města by se mělo také vyčlenit 50 jednotek pro samoživitele s nízkými příjmy, nájemné by bylo v rozmezí 50 až 82,10 korun za m2, vyčleněny by pro tento účel mohly být dva vchody v Plachého ulici.

Novinkou v Plzni bude systém prostupného bydlení. Koncepce navrhuje, aby vytipovaný člověk, který se nachází „na ulici“ nebo v zařízení krizového bydlení (azylový dům, ubytovna, noclehárna), mohl získat takzvaný tréninkový byt, v němž je podnájemníkům poskytována doprovodná sociální asistence a budou tam fungovat domovníci, a poté by dotyčný mohl dosáhnout na dlouhodobé sociální bydlení (tedy bydlení, jehož parametry jsou nastaveny tak, aby umožnily zajištění dlouhodobého důstojného bydlení dané cílové skupiny bez nutnosti asistence sociálních služeb). „Pro tréninkové byty chceme využít objekt Plachého 42, pro čtvrtý stupeň (dlouhodobé sociální bydlení) pak plánujeme opravit volné nájemní byty, jež má město k dispozici. Použijeme na to peníze z prodeje 13 nerentabilních městských domů, který jsme schválili v loňském roce,“ doplnil David Šlouf. Koncepce počítá také s instalací kamerového systému v městských domech.

Podle Evy Herinkové město každý rok vypracuje akční plán toho, co z navrhovaných opatření v daném roce zrealizuje, rozsah se bude odvíjet od finančních možností rozpočtu. Radnice se chce přitom zaměřit na vyhledávání vhodných dotačních titulů.

Dokument nazvaný Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 je k dispozici zde.


Text: Eva Barborková

Zveřejněno: 1. 2. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni