Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň má dva zájemce o zakázku na obnovu…

Plzeň má dva zájemce o zakázku na obnovu památníku Díky, Ameriko!

Navrhovaný nový stav

Ilustrační obrázek: navrhovaný nový stav

Dvě nabídky ve vyhlášené soutěži na veřejnou zakázku obnovy památníku Díky, Ameriko! obdrželo město Plzeň v řádném termínu, tedy do 9. května 2017 do 10 hodin. Hodnocení obou nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení provede městský odbor investic do 12. května 2017. Smlouva s vybraným dodavatelem by mohla být uzavřena do konce května. Památník by měl být obnoven nejpozději do 31. října 2017.

„Obě obálky s nabídkami jsme otevřeli včera. Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude posouzena podle výše nabídnuté ceny,“ připomněl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Město bude v různých fázích přípravy a zhotovení pylonů památníku velmi důkladně hlídat zejména kvalitu kamene, mimo jiné požaduje v různých fázích realizace akce provedení ultrazvukových zkoušek celistvosti materiálu.

Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajícího památníku Díky, Ameriko!, zejména zajištění veškerých stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb nezbytných pro uvedení památníku do původního stavu. „Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění dodání vhodného kamene respektive kamenných bloků nejen pro oba pylony, ale i pro navazující kamennou dlažbu,“ řekl vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně Pavel Grisník.

Kamenné bloky pro oba pylony budou před opracováním podrobeny ultrazvukovým zkouškám homogenity neboli celistvosti a protokol o provedených zkouškách a jakosti kamene bude předán městu, to odsouhlasí jeho kvalitu. V případě, že ze strany města nedojde k odsouhlasení kvality a vzhledu kamene, smluvní strany od smlouvy odstoupí a vypořádají vzájemná práva a povinnosti. Teprve na základě odsouhlasení protokolu o kvalitě kamenných bloků bude moci firma zahájit práce na výrobě pylonů, vytesání textů a ornamentů na pylonech dle  fotodokumentace a projektové dokumentace. „Pylony budou před osazením a po osazení opětovně podrobeny zkouškám homogenity a budou nám předány protokoly o provedených zkouškách,“ doplnil Pavel Grisník.

Památník Díky, Ameriko! na křižovatce ulic Klatovská třída – Americká byl vybudován v letech 1994 – 1995 a slavnostně byl odhalen při květnových oslavách 50. výročí osvobození města Plzně americkou armádou. Tvoří jej zpevněná plocha z kamenných žulových desek doplněná uprostřed bílou pěticípou hvězdou s reliéfem. Hlavní dominantu památníku do nedávna tvořily dva žulové pylony, na které navazuje vyrovnávací kamenné schodiště. Oba pylony muselo město nechat odstranit loni v dubnu, a to z důvodu špatného stavebně-technického stavu, v pylonech se objevily praskliny a dle statika hrozilo, že by se několik tun vážící kvádry mohly zřítit.

Text: Eva Barborková


Zveřejněno: 10. 5. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni