Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň hostila zpracovatele strategických…

Plzeň hostila zpracovatele strategických plánů ze čtyř měst

Již potřetí se sešli zástupci Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem (foto: ÚKRmP)

Foto: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Již potřetí se sešli zástupci Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem, aby diskutovali o přípravě strategických plánů ve svých městech a vzájemně se inspirovali. Hostitelským městem se tentokrát stala Plzeň.

„Scházíme se pravidelně už od května loňského roku, kdy jsme se poprvé setkali v rámci konference Quo vadis Brno. Schůzky nejsou zaměřeny na prezentace, ale především na diskuzi o jednotlivých tématech strategického plánování a sdílení zkušeností. Je to úžasný prostředek sebereflexe a porovnání, jak to funguje jinde,“ vysvětlila Eva Velebná Brejchová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který má přípravu dokumentu na starosti.

Plzeň v tuto chvíli zpracovává návrhovou část nového Strategického plánu města Plzně. Prvním krokem je příprava vize města, do níž se zapojili občané i odborníci. Veřejnost se k připravovanému plánu může vyjadřovat průběžně už od počátku zpracování. Na jaro 2017 připravuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně setkání s občany k námětům, které by neměly ve strategickém plánu chybět. Analytická část strategického plánu byla v Plzni schválena v prosinci 2016 v městském zastupitelstvu.

Praha a Ostrava mají své strategie schválené a v tuto chvíli nastavují způsob implementace a akční plány. Brno v současné době zpracovává pro svou strategii analýzy a Ústí nad Labem je na začátku přípravy nového strategického plánu.

Více informací najdete na www.ukr.plzen.eu.


 

Zveřejněno: 14. 2. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni