Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň během Slavností svobody odhalí…

Plzeň během Slavností svobody odhalí památník generála Pattona

Ilustrační foto z instalace památníku

Zdroj foto: autoři díla

V pátek 1. května Plzeň slavnostně odhalí památník generála Pattona. Dílo, které navrhli sochař Lubomír Čermák s architekty Tomášem Benešem a Václavem Zůnou, je umístěno v jihozápadní části sadového okruhu historického jádra v blízkosti Divadla J. K. Tyla.

Autoři pro jeho ztvárnění zvolili formu subtilní sochy – architektury, která odkazuje k motivu vítězného oblouku. Osobnost generála Pattona připomíná zdvojená silueta jeho portrétu v nadživotním měřítku, vyobrazená je do obou proti sobě stojících tenkých stél, tedy vztyčených plochých desek. Na výrobu památníku byla použita přirozeně oxidující ocel, jež volně odkazuje na materiál pancíře generálových tanků. Slavnostní odhalení se uskuteční v 17 hodin.

„Osobně jsem rád, že Plzeň má památník v této formě. Nejsem pro vytváření realistických soch, jak je známe z let minulých, kdy se zcela věrně a do nejmenších detailů zobrazovali různí velikáni. To, že podoba nového památníku vyvolává diskuzi, je dobře, každé zajímavé dílo by k tomuto mělo vést. Důkazem, že to byla správná volba, je pro mě i účast generálova vnuka v porotě,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký.

„V minulém volebním období vzešel impuls k tomu, aby se dle vítězného soutěžního návrhu z roku 2009 pomník generálu Pattonovi realizoval, a jsem rád, že Zastupitelstvo města Plzně se k tomuto kroku rozhodlo. Považoval jsem za naši morální povinnost vybudovat tento pomník právě u příležitosti významného 70. výročí osvobození našeho města Pattonovou armádou,“ řekl první náměstek primátora Martin Baxa.

„Pomník stojí na místě, okolo kterého se prochází. Divákovi, jenž se k němu blíží, se tvar postupně proměňuje. Zdálky při mírně šikmém pohledu je abstraktním, bohatě tvarovaným sloupem nejasného určení. Když divák dojde na úroveň podélné osy, změní se v téměř nehmotnou bránu. A čím přichází blíž, tím jasněji vystupují konkrétní tvary siluety, které by měly zaujmout -  přimět k zastavení a přečtení nápisu,“ vysvětlil sochař Lubomír Čermák.

Osobnost generála Pattona je připomenuta dvěma prvky. „Zaprvé zdvojenou siluetou v nadživotním měřítku, jež odkazuje i v přeneseném smyslu k jeho ‚velikosti‘, zadruhé materiálem,“ uvedl architekt Václav Zůna.  Podle týmu autorů má volba materiálu i hlubší asociace. Základní charakteristikou kovu je totiž to, že jej nelze snadno utvářet a vyjadřovat v něm subtilní psychologické odstíny jako v bronzu, naopak působí přímo, autenticky a bezprostředně, je pevný, drsný, tvrdý. Kresba v něm je ostrá a pádná, odkazuje k vlastnostem tvrdého a nekompromisního vojevůdce, který se musí umět rozhodovat.

Veřejná soutěž na zpracování návrhu výtvarně architektonického řešení památníku generála Pattona byla vyhlášena v roce 2009, město tehdy obdrželo 37 přihlášených návrhů. O vítězi rozhodla při dvoudenním zasedání sedmičlenná porota, jejímž členem byl také vnuk slavného generála Pattona - George Patton Waters. Ten označil průběh výběru za spravedlivý a velmi dobře vedený, výsledné rozhodnutí poroty ohodnotil jako výbornou volbu. „Dalšími členy byly někdejší primátor města Plzně Pavel Rödl a architekti Milan Košař, Petr Domanický, Petr Hájek, Karel Hanzlík a Irena Králová,“ doplnila Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který soutěž vyhlašoval.

Zveřejněno: 23. 4. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni