Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň a Plzeňský kraj spojuje řada témat,…

Plzeň a Plzeňský kraj spojuje řada témat, radní jednali nejen o dopravě

Dnes se na plzeňské radnici konalo setkání členů Rady města Plzně s novou Radou Plzeňského kraje

Nejen o oblasti dopravy a v ní o prioritní stavbě 2. etapy Městského západního okruhu, ale například i o posilování sociálních služeb, spolupráci při podpoře dalších sportovních akademií, o koordinaci v oblasti marketingu, konceptu Smart City Plzeň a Smart region i dalších tématech diskutovali v úterý na společném jednání členové Rady města Plzně a Rady Plzeňského kraje. Společensko-pracovní setkání se uskutečnilo v obřadní síni plzeňské radnice a bude se konat pravidelně.

„Plzeň si plně uvědomuje, že je krajským městem, a přijímá odpovědnost. Jsme připraveni jednat o krajských tématech,“ řekl v úvodu primátor Martin Zrzavecký. Cílem setkání bylo a do budoucna bude projednat důležité záměry a akce kraje i města z různých resortů, dohodnout společné postupy i řešit aktuální podněty. Podle hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda se nově za tímto účelem začnou také jednou měsíčně potkávat primátor a hejtman.

Společným tématem úterního jednání byla zejména oblast dopravy. Klíčovou stavbou pro město Plzeň i kraj je 2. etapa Městského západního okruhu. Podle Heleny Matoušové, plzeňské radní pro oblast nakládání s majetkem, pro ni aktuálně zbývá zajistit 14 procent pozemků. Díky dokončení městského okruhu získá Plzeň další nové propojení sever – jih. Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy, upozornil, že zásadní jsou také přestupní uzle vybudované v krajské metropoli. Ty slouží pro přestup mezi městskou hromadnou dopravou, regionální veřejnou linkovou dopravou a železniční dopravou. Jejich vznik omezí průjezd krajské dopravy přes město. Plzeň aktuálně připravuje například přestupní uzel Šumavská. V oblasti dopravy zazněly i podněty k tomu, že by si měly oba subjekty stanovit spolupráci až do roku 2020, že by měly jednat o sjednocení slev ve veřejné dopravě, město nabídlo kraji součinnost při tvorbě krajské koncepce dopravy a další.

Z jednání také vyplynulo, že město i kraj trápí nedostatek zdravotnického personálu i pracovníků v sociálních službách. Podle Evy Herinkové, náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí, se například jen Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně nyní nedostává 33 sociálních pracovnic. Snahou bude posilovat sociální služby v menších střediscích regionu, město informovalo kraj o plánech s budováním sociálního bydlení a dalších.

V oblasti kultury se radní bavili o možnosti zlepšit kooperace při marketingových akcích, o zapojení kraje do Slavností svobody v roce 2017, o zapojení muzeí a galerií do akce oslavující v roce 2018 výročí 100 let od vzniku ČSR a podobně. Tématem byl také takzvaný Gerlachovský dům, který vlastní město. Západočeské muzeum, které jej má ve výpůjčce, by rádo požádalo o podporu z IROP na jeho rekonstrukci, výpůjčka ale podání žádosti neumožňuje.

Společným tématem se stala i oblast vzdělávání. Plzeň pomůže některým středním školám vybavit odborné technické učebny, stejně jako kraj podporuje intenzivně technické vzdělávání. Snahou bude také zkoordinovat činnost Techmania Science Center, Centra robotiky a DEPO2015. V oblasti sportu se mluvilo o stavu sportovní infrastruktury, koncepci sportu a dalších. Co se týká životního prostředí, bude se Plzeňský kraj zaobírat analýzami stavu kvality vody ve vodních nádržích České údolí a Hracholusky, výstupy může využít i západočeská metropole. Ta nyní intenzivně vykupuje pozemky pro havarijní zdroj surové vody, stala by se jím řeka Radbuza právě pod přehradou České údolí v Liticích.

Text: Eva Barborková


 

Fotogalerie

Zveřejněno: 18. 1. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni