Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Pavel Kotas zahájil seminář o podpoře…

Pavel Kotas zahájil seminář o podpoře produktového designu

Pavel Kotas zahájil seminář o podpoře produktového designu

Fotografie: O. Urbánek

Seminář zaměřený na problematiku firemního produktového designu zahájil ve středu 22. června v prostorách Vědeckotechnického parku v Plzni ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas. Ten účastníky semináře přivítal v prostorách, které nabízejí kancelářské i například laboratorní zázemí firmám, hostí konference, sympozia i školicí kurzy. Náměstek primátora ve své řeči zmínil například Design Thinking Festival, kde se setkali podnikatelé, designéři a grafici, aby našli inspiraci pro své produkty, a také Sourcing Day Tschechien, tedy česko-německou kooperační burzu, při které před necelým měsícem české firmy jednaly o spolupráci s šestnácti významnými německými firmami.

Pavel Kotas zahájil seminář o podpoře produktového designu

Pavel Kotas vyzdvihl i roli BIC Plzeň – Podnikatelského a inovačního centra. „BIC Plzeň je agenturou založenou městem Plzeň, která nabízí začínajícím i rostoucím inovačním firmám specializované služby spojené s přípravou a realizací jejich inovačních projektů. Zajišťuje například poradenskou činnost nebo asistenci při zpracování dokumentace či informační servis,“ uvedl náměstek primátora. Dodal, že centrum je zapojeno do sítě Enterprise Europe Network, v rámci které spolupracuje s více než 600 partnerskými organizacemi zejména v Evropě. „Jsem velmi rád, že Plzeň nabízí takové příležitosti pro malé a střední podniky a je dobře, že spolu jednotlivé agentury spolupracují a napomáhají právě v růstu třeba i vám,“ řekl Pavel Kotas.

Účastníci se v průběhu semináře dozvěděli o možnostech získání dotací na spolupráci s designéry nebo o aktuální nabídce služeb, které je firmám schopna poskytnout Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Právě zmíněná fakulta a například i Agentura pro podnikání a inovace nebo Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade spolupracovaly na pořádání semináře s BIC Plzeň.

Text: Eva Kriegerová


 

Zveřejněno: 23. 6. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni