Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Online interaktivní formuláře usnadní…

Online interaktivní formuláře usnadní komunikaci s úřadem

Portál Elektronické podání občana

Město Plzeň spouští nový portál s názvem Elektronické podání občana. Nahradí stávající elektronickou podatelnu a umožní lidem podání prostřednictvím online interaktivních formulářů, kterých je prozatím 30. K dispozici jsou formuláře pro řešení životních situací ve vztahu k Magistrátu města Plzně nebo úřadům městských obvodů. Aplikace mohla vzniknout za finanční podpory Evropské unie. Její tvorbu projektově řídí Správa informačních technologií města Plzně.

„O zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy pomocí širšího využití informačních a komunikačních technologií město usiluje dlouhodobě. Spuštění nového portálu je dalším krokem, jehož využívání budeme postupně rozšiřovat,“ uvádí náměstek primátora Miloslav Šimák.

Náměstkova slova potvrzuje Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií: „ V pilotním provozu disponujeme prozatím třiceti online interaktivními formuláři pro řešení životních situací a postupně budou přibývat další.“

Výhoda online formuláře spočívá především v tom, že si jej občan může vyplnit doma. Na úřad odnese vytištěnou verzi k ověření totožnosti, kde obsluze u přepážky stačí ukázat pouze takzvaný barcode. Ten do jejího počítače načte vyplněný formulář. Pokud lidé používají elektronický podpis, je proces ještě jednodušší. Na úřad nemusí. Podle Luďka Šantory ale disponuje elektronickým podpisem v současné době jen minimum klientů. Přínos online formulářů tak vidí hlavně ve zrychleném vyřízení na úřadě.

Nová aplikace lidem rovněž umožní založit si uživatelský účet. Jeho zřízení například usnadní vyplňování formulářů. „Automaticky do něj vygeneruje známé údaje z registrace při zakládání účtu. Uživatel také získá přehled o všech elektronických podání, která provedl,“ upřesňuje Šantora.

Portál dále poskytne informaci o stavu finančního účtu uživatele u vybraných agend. Jedná se o agendu místních poplatků, mezi něž patří poplatek za psa, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného prostranství. Druhá agenda se týká nájmu za pozemky nebo za byt. „Pro získání přístupů k těmto informacím je nutné ověřit si totožnost občana na určeném kontaktním pracovišti magistrátu,“ upozorňuje Jan Hošťálek ze Správy informačních technologií.

Aplikaci a formulářovou technologii využije město také při zřízení agendy nakládání s komunálním odpadem. V ní se uživatel bude moci k odvozu odpadů přihlásit, určit si velikost nádoby, četnost svozů nebo upozornit na situaci, kdy odpad nebyl odvezen.

Portál Elektronické podání občana byl realizován za necelé tři miliony korun v rámci projektu Implementace správy jednotných účtů občana a datového skladu a je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v operačním programu IOP - Systémové a technologické zajištění elektronického výkonu agend a podpory plánovacích a rozhodovacích procesů.  Z 85 % je projekt financován ze strukturálních fondů Evropské unie, zbylých 15 % hradí město ze svého rozpočtu.

Zveřejněno: 15. 8. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni