Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Obnovu Jiráskova náměstí a klášterní zahrady…

Obnovu Jiráskova náměstí a klášterní zahrady navrhne pět soutěžních týmů

Jiráskovo náměstí

Ilustrační foto (Jiráskovo náměstí)

Novou podobu Jiráskova náměstí na Slovanech navrhne pět soutěžních ateliérů, jejichž cílem bude vylepšit veřejné prostranství včetně klášterní zahrady. Vítěz vzejde z vyzvané jednofázové soutěže, neboť se v loňském roce nepodařilo vybrat vítěze v otevřené soutěži. Hodnocení návrhů by mělo být uzavřeno do konce května 2017, otevření revitalizovaného náměstí pro veřejnost pak v roce 2022. Náklady projektu se odhadují na 110 milionů korun, společně je uhradí Nadace Proměny Karla Komárka, Městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň.

„Akce bude zařazena do programu letošního Landscape festivalu v Plzni, několikaměsíčního projektu, jenž se bude věnovat tématům krajiny, města a právě i veřejného prostoru,“ uvedl technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář.

Celkem dvanáct zájemců z 26 vytipovaných ateliérů oslovila s návrhem obnovy náměstí Nadace Proměny Karla Komárka, která projekty architektonických soutěží vyhlašuje od roku 2009. Z dvanácti oslovených ateliérů potvrdilo zájem soutěžit devět, k účasti vyzval zadavatel soutěže pět z nich.

„Na uspořádání vyzvané jednofázové architektonicko-urbanistické soutěže, která by nalákala účastníky s rozsáhlejšími zkušenostmi, jsme se domluvili společně s druhým plzeňským obvodem Slovany, městem Plzeň a spolkem Pěstuj prostor. Vedla nás k tomu skutečnost, že se loni na podzim nepodařilo vybrat vítěze v soutěži otevřené všem,“ vysvětlila Jitka Přerovská, ředitelka nadace.

Vzhledem ke složitosti soutěžního zadání bylo podmínkou zahrnout do týmů vedle architektů a krajinářů také dopravní inženýry a vodohospodáře. Pro soutěžící bude koncem února připravena komentovaná prohlídka zájmového území a úvodní workshop. Všechny návrhy budou pro veřejnost vystaveny v parku před kostelem Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí, s vítězným řešením se pak občané blíže seznámí při veřejném projednání, kde k němu mohou vznést své podněty.

Se zahájením stavebních a vegetačních úprav by se mělo začít nejdříve v roce 2019. Projekt je výsledkem širší partnerské spolupráce, na níž se významně podílejí spolek Pěstuj prostor, Klášter dominikánů Plzeň či Masarykova základní škola.

Text: Eva Kriegerová


 

Zveřejněno: 8. 2. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni