Úvod O městě Aktuality Aktuality z města O podnikatelské vouchery je zájem, výzkumným…

O podnikatelské vouchery je zájem, výzkumným partnerem je hlavně ZČU

Ilustrační foto (zdroj: 123rf.com)

Ilustrační foto (zdroj: 123rf.com)

Celkem 24 žádostí zaevidovalo město do svého programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2015 – 16, který má za cíl podporovat spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji. Zájem je tak přibližně stejný jako před dvěma lety, kdy radnice podnikatelské vouchery vypsala poprvé. Podporu celkem 15 doporučeným žádostem dnes odsouhlasili radní města, pokud ji schválí zastupitelé, rozděleny na projekty budou dva miliony korun. Smlouvy o poskytnutí dotace se všemi úspěšnými žadateli by měly být uzavřeny do 22. ledna 2016.

„Program podnikatelských voucherů se osvědčil a je o něj zájem. Rozdíl oproti tomu minulému je, že jsme ho otevřeli kromě univerzity i pro výzkumná centra v okolí Plzně. Také jsme upřednostnili v bodovém hodnocení ty, kteří zatím v tomto programu nečerpali finanční podporu u nás a ani v programu voucherů Plzeňského kraje. Snažíme se tak pokrýt co nejširší spektrum začínajících podniků v regionu,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.

K podpoře byl navržen například projekt usilující o zlepšení vlastností nanovlákenné membrány, projekt směřující k inovaci sběrače proudu pro elektrobus nebo například projekt zaměřený na optimalizace linky na výrobu gumových hadic. „Podnikatelské vouchery jsou velmi jednoduchým, ale zároveň efektivním nástrojem, který vede firmy a výzkumné instituce k vzájemné komunikaci a spolupráci. Výzkumné organizace mohou nabídnout své kapacity  a firmy si mohou vyzkoušet na menších projektech, jak spolupráce bude fungovat,“ doplnil náměstek.

Mezi výzkumnými organizacemi jako poskytovateli služeb má jasnou převahu Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Největší podíl projektů navržených k podpoře, celkem sedm, připadá na Fakultu strojní ZČU, a to zejména díky jejímu výzkumnému centru RTI  - Regionálnímu technologickému institutu. „Výzkumné centrum NTIS neboli Nové technologie pro informační společnost je poskytovatelem služeb u čtyř projektů navržených k podpoře, jeden projekt předpokládá využití služeb od Fakulty designu a umění ZČU a dva projekty by měly být realizovány s přispěním služeb výzkumné organizace COMTES FHT a jeden projekt zahrnuje služby VZÚ Plzeň,“ uvedl Pavel Kotas.

Velká část projektů plánuje využití služeb v oblasti vývoje software. Jedná se například o různé druhy software pro mobilní aplikace, novou komponentu pro konstrukční software nebo software pro standardizaci podnikových dokumentů. Služby výzkumných organizací jsou také často zaměřeny na optimalizaci výrobních procesů nebo na optimalizaci využívaných materiálů.

Celkem bylo k podpoře doporučeno 15 žádostí, čtyři žadatelé jsou zařazeni jako náhradníci, tři žádosti nesplnily podmínky kontroly a dva žadatelé od žádosti odstoupili. Částka dotace na žádosti, které vyhověly podmínkám programu, by byla celkově 2 493 416  korun, na projekt jsou městem alokovány dva miliony korun. „Podle pravidel hodnocení projektů byly bodově zvýhodněny malé a střední podniky a podniky mající sídlo nebo provozovnu v Plzni. Všech 15 žadatelů navržených k podpoře patří mezi malé a střední podniky a 13 z nich má sídlo nebo provozovnu na území města Plzně,“ uvedla Jana Klementová, jednatelka BIC Plzeň, které pro město projekt administrativně zajišťuje. Zkušenosti z minulého kola podle Jany Klementové ukazují, že díky spolupráci v programu voucherů vznikly ve firmách zajímavé inovace. Firmy a univerzity také na základě navázané spolupráce začaly řešit další  nové společné projekty.

Text: Eva Barborková

Zveřejněno: 19. 11. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni