Úvod O městě Aktuality Aktuality z města O aktuálních trendech drogové scény…

O aktuálních trendech drogové scény diskutovali účastníci workshopu

O aktuálních trendech drogové scény diskutovali účastníci workshopu

Aktuální trendy drogové scény na území Plzeňského kraje a města Plzně byly tématem meziresortního workshopu, jenž se konal v pátek v Plzni. Cílem účastníků z řad policie, státní správy a samosprávy, školních metodiků prevence a dalších byla vzájemná výměna informací související s drogovou problematikou žáků základních a středních škol, dále týkající se osob užívajících omamné a psychotropní látky v souvislosti s výskytem nových drog, jejich rozeznání, účinků a hrozícího nebezpečí po jejich užití.

„V současné době se o městské policii a státní policii hovoří především v souvislosti s represí. Řekl bych, že ale podstatně důležitější je prevence. Jsem proto rád, že se zde scházíte, abyste dokázali zhodnocovat nové výzvy, které bohužel ovlivňují naši společnost, Českou republiku, Plzeňský kraj a Plzeň. Plzeň je úspěšné město, a to i díky tomu, že lidé, jako jste vy, spolu navzájem komunikují. A i o tom je tento seminář,“ zmínil v úvodu primátor Martin Zrzavecký, který workshop oficiálně zahájil a převzal nad ním záštitu.

Na vzniku workshopu spolupracovala Městská policie Plzeň a Národní protidrogová centrála SKPV Policie České republiky. V zastupitelském sále Krajského úřadu Plzeňského kraje se sešlo na 70 posluchačů. Hovořilo se například o výskytu nových drog na drogové scéně, o testování přítomnosti drog mezi žáky základních a středních škol, o problematice objednávání drog přes internet a o dalších tématech.

O aktuálních trendech drogové scény diskutovali účastníci workshopu

Strážníci z Odboru analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň představili svoji preventivní činnost v rámci protidrogové prevence a seznámili ostatní s novou edukační pomůckou, takzvaným Drogovým kufrem. Ten využívají při preventivních aktivitách na školách, zakoupil jej Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Drogový kufr obsahuje atrapy drog a pomůcek, které jsou jen těžce rozeznatelné od skutečných. Atrapy jsou vyrobeny ze zdraví neškodných materiálů. Děti, studenti nebo rodiče si tak mohou vytvořit jasnou představu o vzhledu návykových látek, formách balení a aplikačních pomůckách.

Zástupce Obvodní služebny Městské policie Plzeň - Bory seznámil přítomné s významným pomocníkem strážníků v terénu, s Drugtestem 5000 (digitální drogový tester). Drugtest má městská policie k dispozici díky finančnímu příspěvku Ministerstva vnitra České republiky z dotačního programu na prevenci kriminality již od roku 2013. „Tento přístroj je schopen indikovat ze slin uživatele všechny nejdostupnější omamné a psychotropní látky během pár minut a je hojně využíván v rámci výkonu služby naší městské policie,“ uvedla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.


 

Fotogalerie

Zveřejněno: 13. 2. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni