Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Nové logo města Plzně vybere devítičlenná…

Nové logo města Plzně vybere devítičlenná komise

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Rada města Plzně jmenovala speciální devítičlennou komisi pro výběrové řízení na zhotovitele nového loga města Plzně. Zastoupeni v ní jsou čtyři reprezentanti města Plzně a dále pět osobností vybraných z řad odborníků na marketing a grafický design.

„Porota bude s Odborem prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně, který za proces výběru nového městského loga odpovídá, spolupracovat i na specifikaci předmětu, účelu a poslání soutěže, stanovení soutěžního úkolu, podmínkách soutěže a podmínkách prokázání kvalifikačních předpokladů přihlašovatelů,“ přiblížil první náměstek primátora Martin Baxa.

Soutěž bude probíhat jako veřejná zakázka malého rozsahu formou dvoukolového hodnocení. K účasti v soutěži bude vyzváno minimálně pět studií vybraných z přihlašovatelů, kteří se přihlásí na základě výzvy zveřejněné na profilu zadavatele v únoru 2016. Oslovena budou studia, která prokáží nejlepší kvalifikační předpoklady.

Za město Plzeň jsou v komisi zastoupeni primátor Martin Zrzavecký a první náměstek Martin Baxa, z odborné veřejnosti plzeňský grafik Jan Košťál a výtvarník Karel Syka. Z řad odborníků jsou do komise nominováni Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, grafický designér Filip Blažek, jenž v porotě zastupuje profesní sdružení Unie grafického designu, dále Tomáš Mrkvička, který se dlouhodobě věnuje marketingu značek a strategickému marketingu a specializuje se na průzkumy a jejich interpretaci pro komunikační strategii, strategii značek a strategii digitálního marketingu. Dalšími odborníky v komisi jsou Lubomíra Černá, ředitelka korporátní komunikace a marketingu Škoda Transportation a.s., a Markéta Chaloupková neboli ředitelka odboru strategie a marketingové komunikace agentury Czech Tourism. Stanoveni byli také čtyři náhradníci, a to František Steker, Jakub Kočí, Martina Zikmundová a Jindřiška Eliášková.


Text: Eva Barborková

Zveřejněno: 4. 2. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni